한국어  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Česko-korejská obchodní komora, z.s.

Založení ČESKO KOREJSKÉ OBCHODNÍ KOMORY bylo motivováno prohlubujícím se rozvojem vzájemných česko-korejských vztahů. Vedení komory má zájem o rozvoj spolupráce mezi Českou republikou a Korejskou republikou především v obchodně-ekonomické a investiční oblasti, ve školství a vědecko-technické sféře a v neposlední řadě též v oblasti služeb.

Zakladatelé ČESKO KOREJSKÉ OBCHODNÍ KOMORY, z.s. (CEKOK) se dohodli na potřebě jejího vzniku s předsedou vlády České republiky Bohuslavem Sobotkou v průběhu jeho oficiální návštěvy Korejské republiky v únoru 2015, kdy bylo rovněž vyhlášeno strategické partnerství mezi Českou republikou a Korejskou republikou. Založení komory bylo též motivováno prohlubujícím se rozvojem vzájemných vztahů především v ekonomické oblasti. Vedení komory vidí perspektivu dalšího rozvoje česko-korejských vztahů nejen v obchodně-ekonomické oblasti, ale též v investiční výměně, vzdělání, vědecko-technické a výrobní spolupráci a v neposlední řadě též v rozvoji služeb. S ohledem na historická i kulturní specifika obou zemí se obchodní komora zaměřuje rovněž na poskytování informačního servisu pro české i korejské klienty s cílem co nejvíce podpořit a usnadnit všeobecný rozvoj vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi.

ČESKO KOREJSKÁ OBCHODNÍ KOMORA, z.s.nabízí:

  • kompletní právní, daňový a poradenský servis pro členy i partnery;

  • vyhledávání nových obchodních kontaktů;

  • technickou, jazykovou a logistickou podporu;

  • podporu při zakládání založení české pobočky v Koreji, či kompletní balíček spojený se založením společnosti v České republice pro korejské partnery;

  • zajištění specifických průzkumů trhu a odborných studií;

  • zprostředkování setkání u kulatého stolu nad vybranými tématy;

  • školení pro firmy, workshopy a prezentace;

  • neformální obchodní setkání s členy, významnými zahraničními i českými institucemi.

Kontakt:

ČESKO KOREJSKÁ OBCHODNÍ KOMORA, z.s.

Gogolova 228/8

Praha 1 - Hradčany 118 00

Czech Republic

Tel.:  +420 603 565 821

E-mail: komora@czechkorea.cz

www.czechkorea.cz