한국어  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Investiční zóny v Korejské republice

Korejská vláda si uvědomuje význam zahraničních investic pro korejskou ekonomiku i nutnost zatraktivnění méně rozvinutých oblastí pro zahraniční investory. Kromě investičních pobídek je to forma volných ekonomických zón (FEZ – Free Economic Zone), které prostřednictvím zahraničních investic mohou sloužit jako motory dalšího ekonomického rozvoje jihokorejských provincií.

Snahy korejské vlády o přilákání zahraničních investorů byly podpořeny již v roce 2003, kdy byl schválen zákon („Free Economic Zones Act“), který zvýhodňuje zahraniční investory fungující v zónách volného obchodu. V roce 2003 začaly fungovat 3 ekonomické zóny v oblastech Incheon, Busan a Gwangyang. V současné době funguje celkem 8 ekonomických zón:

- ChungBuk
- East Coast
- Yellow Sea
- Incheon
- Daegu-Gyeongbuk
- Samangeum-Gunsan
- Gwangyang Bay Area
- Busan-Jinhae

Jednou z nejvýznamnějších současných aktivit korejské vlády na podporu investic je probíhající realizace potravinářsko-průmyslového komplexu FOODPOLIS v blízkosti jihokorejského města Iksan. Tento velkolepý projekt, který je současně zaměřen na podporu exportu potravinářské produkce z Korejské republiky, byl zahájen v roce 2012 a předpokládá se, že bude ukončen v roce 2016. Prostřednictvím projektu FOODPOLIS hodlá korejská vláda podpořit zahraniční i domácí investory. Zahraniční firmy se mohou stát členy klastru po splnění státem stanovených podmínek. Jednou z těch základních je založení vlastní firmy (afilace) v Korejské republice. Ta se bude řídit příslušnými korejskými zákony a předpisy. Účast v klastru by měla jeho členům přinést výhody ve formě daňových úlev, pomoci při zavádění korejských výrobních standardů, získávání výrobních prostor za velmi výhodných podmínek, kontaktů na obchodní firmy atd. Kromě státem garantovaných daňových úlev nabízí FOODPOLIS zahraničním (tedy i českým) investorům slevy na pronájem plochy, podporu při zaměstnání více jak 20 osob a finanční podporu firmám při zaškolování nových pracovníků. Výhodou účasti v klastru bude rovněž podpora státu při pronikání na zahraniční trhy, především pak na blízký čínský trh. Mezi další výhody bude možnost využití v současné době budovaných R&D center, zkušeben kvality produkce, zkušeben používaného materiálu, centra pro testování balících materiálů apod. Výhodou bude též možnost získávání nových kontaktů a výměna informací s dalšími členy klastru, možnost společného podnikání na třetích trzích apod.