한국어  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obchodní příležitosti

Zájem korejských firem o spolupráci s Českou republikou a poptávky po českém zboží a českých službách jsou zveřejňovány na portálu Businessinfo.cz. V současné době se jeví jako nejperspektivnější pro český export následující oblasti:

Komponenty na dopravní prostředky: Výroba dopravních prostředků patří mezi nejsilnější korejské průmyslové obory. Vzhledem k tradici a vysoké úrovni tohoto odvětví v České republice, existuje značný potenciál v oblasti subdodávek pro korejské automobilky a firmy, které se zabývají výrobou dopravních prostředků a jejich komponentů. České firmy mohou nabídnout kvalitní výrobek a vzhledem k nižším nákladům na pracovní sílu i konkurenceschopnou cenu.

Subdodávky pro energetický průmysl: Energetika je jeden ze stěžejních oborů korejské ekonomiky. Korejská republika je závislá na dovozu surovin. Proto vláda podporuje všechny aktivity směřující ke snížení závislosti na jejich dovozu. Jednou z těchto cest je výstavba především jaderných elektráren. Nicméně i např. otázce větrných elektráren je věnována velká pozornost. ČR se může podílet subdodávkami pro jejich výstavbu, a to nejen v Korejské republice, ale též v dalších zemích (např. v Číně), kde jsou korejské energetické firmy velmi aktivní.

Potraviny a nápoje: Vysoké ceny surovin pro výrobu potravin a potravin samotných v Korejské republice vytváří dobrý základ pro export českých potravinářských firem. Jako velmi perspektivní pro export se jeví především pivo a minerální vody.

Komponenty strojírenské povahy, stroje a vybavení továren: Česká republika je v Korejské republice dobře známá tradičními strojírenskými výrobky, mezi něž lze zařadit např. obráběcí stroje, hřídele, subdodávky pro loďařský průmysl, stroje a zařízení pro automobilovou výrobu. Vzhledem k růstovému trendu korejské průmyslové výroby (např. v korejských loděnicích), má tato oblast významný potenciál.

Zdravotnický materiál a vybavení zdravotnických zařízení: Vysoká cenová úroveň zdravotnických potřeb a zdravotnického vybavení v Korejské republice vytváří dobré podmínky pro export českých výrobců zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky.

Odvětví pro investice

Korejská republika prošla za posledních padesát let mimořádně rychlým vývojem. Podařilo se rozvinout zejména elektrotechnický, automobilový a loďařský průmysl. Výrobní kapacity jsou zpravidla v držení silných domácích koncernů, které mají rozhodující podíl na místním trhu. Do těchto koncernů začali v poslední době vstupovat zahraniční investoři, kteří s sebou přinášejí nové metody práce a řízení. Rychlý technický a technologický rozvoj, stejně jako u ostatních nejvyspělejších zemí světa, doprovázejí vysoké investiční a provozní náklady s výrazným růstem ceny místní pracovní síly, která je vysoko nad průměrem v ČR. Z uvedených důvodů, k nimž dále přistupují odlišné společenské a pracovní návyky, časté odborářské nátlakové akce, lze považovat Korejskou republiku za velmi náročné místo k investicím. Jako perspektivní pro investiční spolupráci se jeví odvětví se špičkovými technologiemi a vysoce konkurenceschopným zbožím. Vzhledem k vysokým cenám potravin v Korejské republice, další oblastí pro české investice se jeví též oblast potravinářské výroby a výroby alkoholických nápojů. Zde nabízí Korejská vláda podporu v případě splnění investičních podmínek (umístění továrny v průmyslové zóně, zaměstnání požadovaného počtu pracovních sil, dosažení požadované výše investice atd.). Pro české podnikatelské subjekty je zatím výhodnější účastnit se na obchodních vztazích spíše formou subdodávek a joint-venture, ať již s lokací firmy v místě, nebo v ČR se zpětným dovozem do Korejské republiky.

Rozvojové projekty

Korejská vláda se snaží podporovat ekonomický rozvoj především vytvářením vhodných investičních podmínek v méně rozvinutých oblastech Korejské republiky a všeobecně též investicemi do vědeckotechnického rozvoje. Největší část celkových nákladů (cca 70-75 %) do této oblasti však nesou velké korporace (tzv. čeboly). Významným nástrojem na rozvoj korejské ekonomiky jsou tzv. “FEZ - Free Economic Zones“, které jsou prostřednictvím zahraničních investic zdroji rozvoje jednotlivých korejských provincií.

Návštěva zvláštního velvyslance ČR pro otázky energetické bezpečnosti v Korejské republic

thumb

Koncem března proběhla za asistence ZÚ návštěva Zvláštního velvyslance ČR pro otázky energetické bezpečnosti V. Bartušky v Korejské republice. V. Bartuška navštívil Koreu za účelem jednání souvisejících s posilováním vzájemné spolupráce v… více ►