b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání

Finanční nástroje vnější spolupráce EU

Evropská unie věnuje v období finanční perspektivy EU 2014 – 2020 zhruba 9,5 miliard EUR ročně na vnější spolupráci EU. Tyto prostředky jsou mj. využívány jak na rozvojovou pomoc, tak i na spolupráci nerozvojového (zejména ekonomického) charakteru.

Hlavním cílem těchto fondů EU je přispívat k rozvoji partnerských zemí mimo EU, upevňovat vzájemné vztahy s nimi a prosazovat evropské hodnoty a politiky ve světě. Prostředky EU je možné využít např. i na projekty EU, kterých se mohou účastnit i české firmy formou veřejných tendrů.

Projekty vnější spolupráce EU se zaměřují na desítky různých oblastí – od energetiky (vč. jaderné), dopravy, životního prostředí, obchodu, zemědělství, ICT či výzkumu až po podporu demokracie, lidských práv a právního státu či reformy státní a veřejné správy atd. Podrobné informace najdete na webu MZV ČR.

Pro Bosnu a Hercegovinu je určen tzv. nástroj předvstupní pomoci - IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance). IPA je nástrojem politiky rozšiřování EU. Zaměřuje se tedy na pomoc kandidátským zemím Černé Hoře, Islandu, Makedonii, Srbsku a Turecku a potenciálním kandidátům Albánii, Bosně a Hercegovině a Kosovu, které se snaží splnit kritéria členství v EU a harmonizovat své standardy a politiky. Dále podporuje jejich socio-ekonomický rozvoj a připravuje jejich hospodářství na konkurenční tlak otevřeného trhu. V neposlední řadě IPA připravuje budoucí členské země na čerpání ze strukturálních fondů EU.