b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Sarajevu, Podpis smlouvy o programu PROPEA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Partner pro české exportéry v Bosně a Hercegovině

Firmy z České republiky mohou v Bosně a Hercegovině využívat služeb firmy dmb consulting a Rady zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině (Foreign Investors Council), které se staly českým partnerem pro podporu ekonomických aktivit v rámci nového programu PROPEA. Služba je součástí Nouzového balíčku MZV, vyhlášeného v reakci na pandemii COVID-19.

Partner pro podporu ekonomických aktivit bude českým firmám poskytovat expertní služby v souvislosti se vstupem české firmy na místní trh, rozvojem jejích aktivit, přípravou investice či řešením možných problémů. Tyto služby mohou zahrnovat např. zpracování obchodního plánu, vypracování právní či finanční analýzy, podporu při vytváření dodavatelských a odběratelských sítí nebo propagační a marketingové služby.

Služby poskytnuté partnerem pro  podporu ekonomických aktivit bude ze 70 % hradit Velvyslanectví ČR v Sarajevu a ze 30 % česká firma, která si je objednala. Cílem programu PROPEA je nabídnout českým firmám novou úroveň podpory nad rámec služeb běžně poskytovaných velvyslanectvím a agenturou CzechTrade.

„Bosna  a Hercegovina nabízí českým firmám řadu příležitostí, zároveň je to ale trh, kde velkou roli hraje dobrá znalost místního prostředí. Expertní podpora  zkušeného místního partnera, kterou budou moct české firmy využívat, tak může významně přispět k rozvoji česko-bosenské hospodářské spolupráce,“ uvedla velvyslankyně ČR v Sarajevu Ivana Hlavsová.

„Spolu s naším partnerem, Radou zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině, chceme ukázat českým firmám, že Bosna a Hercegovina je zemí, kde se vyplatí investovat, s řadou rychle se rozvíjejících sektorů a dynamickou a vzdělanou pracovní silou. Těšíme se na naši spolupráci,“ řekla Dina Duraković, ředitelka dmb consulting.

České firmy, které budou chtít využít služeb programu PROPEA, se mohou obracet přímo na partnera pro podporu ekonomických aktivit v Bosně a Hercegovině, nebo na Velvyslanectví ČR v Sarajevu.

 

dmb consulting
Dina Duraković, ředitelka
Kralja Tvrtka 6, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 204 138
E-mail: dina.durakovic@dmb.ba
(Komunikace v anglickém a bosenském/chorvatském/srbském jazyce)

Velvyslanectví České republiky v Sarajevu
Ondřej Picka, ekonomický diplomat
Franjevačka 13, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 587 055
E-mail: ondrej_picka@mzv.cz
(Komunikace v českém jazyce)

 

Podrobnosti o poskytovaných službách a platebních podmínkách jsou uvedeny v ceníku služeb. Podpora z programu PROPEA bude poskytována do konce října 2020 (či vyčerpání rozpočtu).

Firma dmb consulting je sarajevská konzultační kancelář nabízející služby v oblasti business development, vč. právního a finančního poradenství, PR a marketingu. Jejími zákazníky jsou zahraniční investoři a  právnické osoby a organizace působící v Bosně a Hercegovině. Experti firmy dmb consulting poskytují analýzy a nabízí inovativní řešení klientům působícím v mnoha různých sektorech.

Rada zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině (Foreign Investors Council) je sdružením zastupujícím zájmy zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině. Sdružuje 70 společností z různých sektorů ekonomiky, mezi kterými jsou velcí zahraniční investoři i významné místní firmy. Rada se ve své činnosti významně zasazuje za rozvoj investičního a podnikatelského prostředí v Bosně a Hercegovině.

Ondřej Picka, ekonomický diplomat

přílohy

Ceník služeb 365 KB PDF (Acrobat dokument) 1.6.2020