b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ©T-MAPY
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

T-MAPY přenáší své know how do Bosny a Hercegoviny

Česká společnost T-MAPY završuje třetí rok působení na trhu v Bosně a Hercegovině. Od úvodního mapování trhu, identifikace vhodných obchodních příležitostí a hledání obchodních partnerů se dostala až k realizaci prvního velkého projektu. Na podzim roku 2022 pak společnost T-MAPY se svým návrhem projektu Datově řízený inteligentní systém pro správu odpadu pro Kanton Sarajevo uspěla ve výběrovém řízení programu OSN (UNDP - United Nations Development Programme) v rámci programu Challenge Fund. Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině firmu aktivně podporuje v jejím působení na bosenském trhu.
 

T-MAPY jsou lídrem v oblasti geoinformačních technologií v České republice a Slovenské republice. Její řešení jsou provozována na všech úrovních veřejné správy od nejmenších obcí přes města, statutární města a krajské úřady až po centrální správu. Vedle komplexních systémů pro veřejnou správu dodávají specializovaný software pro dispečerská pracoviště, krizové řízení, územní plánování i životní prostředí. Společnost produkuje také prvotřídní geodata.

Již třetím rokem pokračuje společnost T-MAPY se svými aktivitami v Bosně a Hercegovině.  “První rok jsme využili pro seznámení se s příležitostmi a možnostmi, které tato krásná země nabízí. Během této doby jsme se zorientovali na místním trhu a identifikovali řadu možností pro budoucí aktivity v regionu. Navázali jsme rovněž komunikaci s místními firmami. Jako nejperspektivnější oblasti působení jsme identifikovali implementaci chytrých řešení v oblasti GIS, správy majetku, 3D GIS a BIM či AM/FM jak z pohledu softwarových řešení, tak z pohledu geodat v duchu rozvoje koncepce chytrých měst v zemi. Velkou pomoc při mapování příležitostí a navázání partnerství představovala účast v programu B2B České rozvojové agentury”, uvedl jednatel společnosti T-MAPY Milan Novotný.

Jako softwarový základ je využit systém Assetino. Jedná se o moderní nástroj pro evidenci, vizualizaci a správu majetku postavený na technologii geografického informačního systému (GIS). “Základním přínosem pro uživatele je uložení všech informací souvisejících s majetkem (technické sítě, budovy a místnosti, veřejné osvětlení, komunikace, zeleň, mobiliář, odpady ad.) na jednom místě v jednom informačním systému. Tím získá detailní přehled o tomto majetku díky zobrazení v mapě. Informace jsou kdykoliv přístupné díky využití webových technologií a dostupnosti i na mobilních zařízeních”, přibližuje hlavní výhody systému Milan Novotný. Kromě podrobného zmapování majetku (pasportizace) systém umožňuje evidovat a plánovat revize, údržbu a další moduly v souladu s potřebami zákazníka. Velkou výhodou je možnost ukládání příloh (fotodokumentace, revizních zpráv, technických výkresů, faktur, návodů ale i třeba i video příloh) ke každému objektu - vlastně shromažďování všech informací k objektu na jednom místě. Tímto postupem dochází k eliminaci nutnosti vedení dvojité (či vícečetné) evidence a značnému zlepšení přehlednosti a zvýšení komfortu uživatele.

Na podzim roku 2022 pak společnost T-MAPY se svým návrhem projektu  Datově řízený inteligentní systém pro správu odpadu pro Kanton Sarajevo uspěla ve výběrovém řízení programu OSN (UNDP - United Nations Development Programme) v rámci programu Challenge Fund. Toto softwarové GIS řešení slouží k informování široké veřejnosti o umístění sběrných dvorů, harmonogramu svozu odpadů a poskytování dalších informací veřejného zájmu.

Pevnou pozici na trhu společnosti T-MAPY zajišťuje silné technologické zázemí a expertní znalosti a zkušenosti všech zaměstnanců. Zákazníkům nabízí orientaci v nejnovějších trendech a hluboké znalosti příslušných procesů včetně aktuálně platné legislativy. Mezinárodní zkušenosti získala díky účasti na velkých projektech v Německu, USA, Velké Británii, ve Skandinávii, na Kypru, v Moldavsku a Bosně a Hercegovině.

 

Aleš Ottmár, Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině

Galerie


T-MAPY BiH