b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ©wombatcz
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Wombat obnovuje vodovodní potrubí v Bosně a Hercegovině

Česká společnost WOMBAT, s.r.o. se vyprofilovala jako lídr v oblasti rekognoskace a sanace kanalizačních sběračů pomocí bezvýkopových technologií. Společnost, založená s vizí modernizovat infrastrukturu a zachovat životní prostředí, přináší do praxe inovativní přístupy, které se staly standardem ve střední Evropě. Po prvním roce působení evidujeme poptávky bosensko-hercegovinských vodáren, kterým jsme poslali několik nabídek na sanace různého problematicky přístupného potrubí a v brzké době očekáváme realizaci projektů na čistě komerční bázi“,  uvádí jednatel české firmy Ladislav Dokládal.

Příběh WOMBAT začal, když jednatelé firmy objevili progresivní bezvýkopové metody při svých cestách po Belgii, Nizozemsku, Německu a Rakousku. Inspirací byl jejich předchozí výzkum fyzického stavu kanalizačních řadů, který ukázal nevyhnutelnou potřebu investic do infrastruktury pro rozvoj měst.

Firma začala první fázi vývoje s nákupem TV kamer pro poznání stavu podzemních potrubních vedení. Brzy na to představila bezvýkopovou inverzní rukávovou technologii KAWO, která umožňuje osazení polyesterepoxidové vystýlky do trubních řadů, čímž dochází k jejich utěsnění a statickému zlepšení.

Rozšířením nabídky o vysokotlaké kombinované čistící vozy AQUATECH B10 a kanalizační roboty KAWO pro domovní kanalizační přípojky posílila WOMBAT svou pozici v oblasti kompletní sanace kanalizačních systémů. Další inovací byla rekonstrukce šachet osazením vodotěsných sklolaminátových hrnců a sanace domovních kanalizačních přípojek technologií FLEXOREN – RELINING.

Společnost se také zaměřila na sanaci lokálních poruch kanalizačních řadů pomocí metody KAWO – LOCAL a na sanaci tlakových vodovodních přivaděčů bezvýkopovou technologií KAWEX. V dalším vývoji bylo portfolio rozšířeno o nové čistící a monitorovací jednotky s vysokým stupněm rozlišení a funkcionalitou, což umožňuje efektivní diagnostiku a sanaci od malých průměrů až po průlezné kanalizační systémy.

Jedním z projektů, které v roce 2022 podpořila Česká rozvojová agentura formou Programu B2B, je podnikatelský plán firmy Wombat pro vstup na trh Bosny a Hercegoviny s projektem „Zefektivnění nakládání s pitnou vodou prostřednictvím bezvýkopových sanací potrubí“. 

„O vstupu na trh Bosny a Hercegoviny jsme začali uvažovat v souvislosti s pozváním od českého velvyslanectví v Sarajevu na akci Czech Water Days, která se konala ve městě Doboj v květnu roku 2022. Během této akce jsme viděli zájem představitelů místních vodáren o naše produkty. Hned potom jsme navštívili několik větších vodáren v Bosně a Hercegovině. V Banja Luce jsme se domluvili na prezentaci našeho produktu. Konkrétně na sanaci starého potrubí procházející pod silničním mostem, které by se jinými technickými postupy velmi složitě sanovalo, nemluvě o tom, že by taková sanace znamenala dlouhodobé uzavření dopravně vytíženého silničního mostu přes řeku Vrbas”, uvádí jednatel společnosti Wombat Ladislav Dokládal.

Na ukázku fungování našeho know-how byly přizváni i zástupci dalších bosensko-hercegovinských vodáren spolu se sdělovacími prostředky. Cílem ukázky bylo poukázat na to, že potrubí lze sanovat ekologicky šetrným způsobem, aniž by se musela uzavřít silnice či náměstí a celá oblast se zároveň nemusí rozkopat.

Po názorné prezentaci technologie se pro její účastníky z řad místních vodáren uskutečnil seminář, na kterém byly prezentovány možnosti bezvýkopové sanace potrubí a služby, které společnost WOMBAT nabízí.

„Překvapily nás údaje o ztrátách ve vodovodní síti, která řádově přesahují český standard. Navíc je problém o to horší, že řada místních vodovodů čerpá vodu z hlubinných vrtů. V souvislosti se současnou energetickou krizí se potýkají s vysokými náklady za elektřinu pro čerpání vody, kterou navíc více než polovinu ztratí ve vodovodní síti, která je zastaralá často i z dob před válečným konfliktem v 90. letech minulého  století. Domníváme se tak, že potenciál pro spolupráci s Bosnou a Hercegovinou je veliký, což navíc potvrzuje skutečnost, že oblast vody a sanitace je jednou z prioritních pro českou rozvojovou spolupráci v Bosně a Hercegovině. Naši domněnku potvrzuje i skutečnost, že téměř v každém plánu rozvoje municipality či města v Bosně a Hercegovině je v rámci priorit uveden cíl redukce ztrát vody v systému,“  doplňuje Ladislav Dokládal.

WOMBAT, s.r.o. nyní sídlí v moderním centru NO-DIG PARK v Brně-Slatině, který slouží jako základna pro další výzkum, vývoj a optimalizaci řešení renovace podzemních potrubních vedení. S neustálým důrazem na inovaci a kvalitu se WOMBAT stává klíčovým hráčem na trhu sanace infrastruktury ve střední Evropě.

 

Aleš Ottmár, Ines Terza, Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině

Galerie


WOMBAT CZ