b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ©VUT
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pokračování úspěšné spolupráce mezi VUT v Brně a Univerzitou Banja Luka

Spolupráce mezi fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně a agronomickou fakultou Univerzity Banja Luka trvá již dva roky a přináší konkrétní výsledky. Akademičtí pracovníci VUT v Brně předávají zkušenosti z oblasti využití biocharu v rámci modrozelené infrastruktury měst, zintenzivňují spolupráci ve výzkumu, spolupřipravují strukturu kurikula Ph.D. programu Univerzity Banja Luka a společně se svými kolegy z Univerzity Banja Luka i publikují. Prokazuje se tak, že česká věda je na vysoké úrovni a má svým zahraničním partnerům v oblasti výzkumu, co nabídnout.

Podpora vědecké diplomacie je prioritou Ministerstva zahraničních věcí ČR. Česká věda se těší v zahraničí velmi dobrého jména. I díky tomu byla minulý rok zahájena spolupráce mezi výzkumnými pracovníky Centra AdMaS fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a výzkumnými pracovníky fakulty agronomické Univerzity Banja Luka. Cílem spolupráce je posílení a prohloubení znalostí aktuálních poznatků ve vědě a výzkumu ve smyslu přenosu zkušeností z České republiky do Bosny a Hercegoviny a to v oblasti využívání biocharu vyrobeného z odpadních organických materiálů prostřednictvím technologie pyrolýzy/torefakce pro jeho následné využití v rámci modrozelené infrastruktury urbanizovaných území v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Na základě této spolupráce vznikla v kampusu Univerzity Banja Luka zelená parkovací místa při jejichž výstavbě bylo předáno know-how v oblasti využití biocharu v rámci modrozelené infrastruktury měst. Mimo tento konkrétní hmatatelný výsledek projektu přinesla spolupráce přenos nového technického know-how pro pedagogické a vědecké pracovníky Univerzity Banja Luka v oblasti závlahy a zelené fasády, a zejména zelené střechy s implementací inovativního materiálu biocharu vyrobeného z biologického odpadu prostřednictvím pyrolýzy/torefakce. Výše zmíněné projekty slouží nejen vědecko-výzkumným pracovníkům, kteří získali nové technické know-how, nýbrž i vysokoškolským studentům, kteří využívají vybudovaný experimentální polygon zelených střech pro výzkum v rámci diplomových či doktorských prací. Dle plánu se taktéž podařilo vytvořit společné akademické publikace českého a bosenského týmu. V neposlední řadě byla zahájena příprava struktury kurikula Ph.D. programu Univerzity Banja Luka. Spolupráce nadále pootevírá možnost studia budoucích či stávajících Ph.D. studentů z univerzity Banja Luka na VUT v Brně. Díky této spolupráci by v budoucnu mohlo taktéž dojít k vytvoření společného kurikula double degree doktorského programu.

Projekty české vědecké diplomacie i nadále podněcují rozvoj vztahů mezi českým a zahraničním vědeckým sektorem. Úspěšná spolupráce mezi VUT v Brně a Univerzitou Banja Luka je tomu příkladem. Prokazuje se tak, že česká věda je na vysoké úrovni a má svým zahraničním partnerům v oblasti výzkumu, co nabídnout.

Aleš Ottmár (ekonomický diplomat), Martin Hejlek (stážista)

VUT 3

VUT 3

VUT 4

VUT 4