b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahájen příjem objednávek na právní a konzultační služby v rámci programu PROPEA

České firmy mohou v Bosně a Hercegovině čerpat podporu z programu PROPEA / Czech Business Support. Mohou tak využít právních a konzultačních služeb, které poskytuje místní partner programu, sarajevská konzultační kancelář dmb consulting ve spolupráci s Radou zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině. Služby jsou ze 70 % dotovány Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Firmy z České republiky mohou díky programu získat expertní poradenství, které usnadní jejich vstup na trh Bosny a Hercegoviny či jim pomůže s dalším rozvojem podnikání v tomto teritoriu. Tato podpora může např. zahrnovat právní služby související s podmínkami uvedení produktu na trh, jeho certifikací či založením místní pobočky firmy. Další oblastí, kde mohou firmy právní poradenství využít, je účast na veřejných zakázkách. Z konzultačních služeb nabízí místní partner např. podporu při vyhledávání distributorů, přípravě podnikatelského plánu či marketingu produktů. Příjemce služby platí 30 % ceny služby, zbývající ch 70 % uhradí Ministerstvo zahraničních věcí.

Díky programu PROPEA / Czech Business Support získávají české firmy lepší přístup k lokální expertíze. Dobrá znalost místního prostředí je pro podnikatelský úspěch v Bosně a Hercegovině často rozhodující. Země má silně decentralizované státní uspořádání, které s sebou přináší odlišné podmínky podnikání v různých regionech i zvýšenou administrativní náročnost. Při navazování obchodní spolupráce zde  hrají  důležitou roli osobní kontakty.

Firmy mohou v Bosně a Hercegovině služby z programu PROPEA / Czech Business Support čerpat již třetím rokem. V únoru byl zahájen příjem objednávek pro r. 2022. Podporu z programu je v letošním roce možné využívat do konce října 2022, nebo vyčerpání rozpočtu.

Program rozšiřuje paletu služeb, které jsou v Bosně a Hercegovině českým firmám k dispozici, a doplňuje asistenci běžně poskytovanou Velvyslanectvím ČR. Předností programu  je jeho flexibilita – firma si přesný rozsah služby dojedná přímo s partnerskou konzultační kanceláří (či prostřednictvím velvyslanectví). Je možné také uskutečnit úvodní nezávaznou konzultaci, např. formou videohovoru.

 

Ceník služeb

Podrobnosti o poskytovaných službách jsou uvedeny v ceník služeb (PDF, 370 KB)

Služby je možné využívat do konce října 2022, nebo vyčerpání rozpočtu.

 

Kontakty

České firmy, které budou chtít využít služeb programu PROPEA / Czech Business Support, se mohou obracet přímo na  místního partnera programu, nebo na Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině.

dmb consulting
Dina Duraković, ředitelka
KraljaTvrtka 6, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 204 138
E-mail: dina.durakovic@dmb.ba
(Komunikace v anglickém a bosenském/chorvatském/srbském jazyce)

Velvyslanectví České republiky v Sarajevu
Ondřej Picka, ekonomický diplomat
Franjevačka 13, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 587 055
E-mail: ondrej_picka@mzv.cz
(Komunikace v českém jazyce)

 

Místní partner programu

Firma dmb consulting je sarajevská konzultační kancelář nabízející služby v oblasti business developmentu vč. právního a finančního poradenství, PR a marketingu. Jejími zákazníky jsou zahraniční investoři a  právnické osoby a organizace působící v Bosně a Hercegovině. Experti firmy dmb consulting poskytují analýzy a nabízí inovativní řešení klientům působícím v mnoha různých sektorech.

Rada zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině (Foreign Investors Council) je sdružením zastupujícím zájmy zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině. Sdružuje 70 společností z různých sektorů ekonomiky, mezi kterými jsou velcí zahraniční investoři i významné místní firmy. Rada se ve své činnosti významně zasazuje za rozvoj investičního a podnikatelského prostředí v Bosně a Hercegovině.