česky  español 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální dohody mezi ČR a Chile

Článek obsahuje přehled česko-chilských bilaterálních dohod.

Chilská republika společně s uznáním České republiky jako nového státu dne 1. ledna 1993 převzala sukcesí dosavadní platné smluvní vztahy uzavřené mezi Chile a bývalým Československem. Od roku 1993 pak byla podepsána řada dalších významných dohod a smluv. V současnosti je tak smluvní základna chilsko-českých vztahů solidním základem pro vzájemnou spolupráci; z významnějších smluvních dokumentů však chybí stále Dohoda o zamezení dvojímu zdanění.

Přehled nejvýznamnějších mezistátních, mezivládních a meziresortních česko-chilských dohod obsahuje tato stránka.


Platné bilaterální dohody uzavřené po r. 1989:

Protokol o obnovení diplomatických styků (1990)

Protokol o spolupráci a konzultacích mezi MZV (1993)

Dohoda o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech (1994) - strana 531 a 532 tohoto textu

Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (1995)

Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (1996)

Protokol o zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů sjednaný výměnou nót (1996)

Dohoda o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických a konzulárních misí (1999)

Veterinární dohoda (1999)

Dohoda o spolupráci v boji proti terorismu, mezinárodní organizované trestné činnosti a nedovolenému obchodu s omamnými, psychotropními a radioaktivními látkami (2000)

Smlouva o sociálním zabezpečení (2004)

Dohoda o spolupráci mezi agenturou CzechTrade a chilskou vládní agenturou pro podporu vývozu ProChile (2004)

Memorandum o spolupráci mezi CzechInvest a chilským Výborem pro zahraniční investice (2008)

Dohoda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy a chilskou Společností pro podporu výroby SOFOFA (2008)

Dohoda o spolupráci při výzkumu Antarktidy (2009)

Memorandum o spolupráci mezi Diplomatickou akademií MZV ČR a Diplomatickou akademií MZV Chile (2009)

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářství, rozvoje a cestovního ruchu Chilské republiky (2011)

Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené (platnost od 1.11.2016)

Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (platnost od 21.12.2016)

Dohody v jednání

 

 

přílohy

kulturni_dohoda_012_1996 2 MB PDF (Acrobat dokument) 21.3.2014

ujednani_socialni_zabezpeceni_Chile_CR 1 MB PDF (Acrobat dokument) 21.3.2014