Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Chile sochy Moai
Chile Chile

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Chile on a Working Holiday Scheme
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Pracovní dovolená
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2015-10-07 Praha
Vstup v platnost 1.11.2016
Publikace č. 55/2016 Sb.m.s.
Publikace č. 61/2016 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Chile on Mutual Cooperation in the Field of Defence
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2022-01-12 Santiago de Chile
Vstup v platnost 8.4.2022
Publikace č. 20/2022 Sb.m.s.

Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Air Transport Agreement between the Czech Republic and the Republic of Chile
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2018-12-11 Nairobi
Vstup v platnost 2.4.2023
Publikace č. 16/2023 Sb.m.s.

Protokol o konzultacích mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Chilské republiky

Název v cizím jazyce Protocolo de consultas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1993-08-18 Santiago de Chile
Vstup v platnost 18.8.1993

Protokol mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů sjednaný výměnou nót

Název v cizím jazyce Protocolo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República de Chile sobre las condiciones de supresión de visados para los portadores de los documentos de viaje válidos
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-09-23 Santiago
Vstup v platnost 24.10.1996
Publikace č. 283/1996 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República de Chile sobre promoción y protección recíproca de las inversiones, Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Chile on...
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1995-04-24 Praha
Vstup v platnost 5.10.1996
Publikace č. 41/1997 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických, úředních a zvláštních pasů Chilské republiky

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República de Chile sobre supresion de visas para los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio de la República Checa y para los titulares de pasaportes diplomáticos, ofi...
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1993-08-18 Santiago de Chile
Vstup v platnost 4.1.1995
Publikace č. 151/1995 Sb.
Publikace č. 87/2003 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech

Název v cizím jazyce Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República de Chile relativo a la colaboración en las areas de la cultura, educación, ciencia y otras materias
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-04-22 Santiago de Chile
Vstup v platnost 3.4.1995
Publikace č. 38/1996 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Republic of Chile for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2015-12-02 Santiago de Chile
Vstup v platnost 21.12.2016
Publikace č. 5/2017 Sb.m.s.
Publikace č. 71/2017 Sb.m.s.
Publikace č. 50/2018 Sb.m.s.

Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Chilskou republikou

Název v cizím jazyce Convenio básico de cooperación científico-técnica entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Chile
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1971-11-04 Santiago
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v boji proti mezinárodnímu terorizmu, mezinárodní organizované trestné činnosti a nedovolenému obchodu s omamnými, psychotropními a radioaktivními látkami

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República de Chile sobre cooperación en la lucha contra el terrorismo internacional, la actividad delictual internacional organizada y el trafico ilicito de estupefacientes y sust...
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Spolupráce v boji proti organizovanému zločinu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-09-23 Santiago
Vstup v platnost 27.10.1999

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí a konzulárních úřadů a zaměstnanců mezinárodních vládních organizací

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República de Chile sobre trabajo remunerado de los familiares de los funcionarios de misiones diplomáticas y consulares y representantes ante organismos internacionales intergube...
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků velvyslanectví
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-09-23 Santiago
Vstup v platnost 29.11.1999

Dohoda o antarktické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Antarctic Co-operation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Chile
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Antarktida
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2009-05-14 Praha
Vstup v platnost 1.6.2009
Publikace č. 43/2012 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Convenio de seguridad social entre la República Checa y la República de Chile
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2000-12-07 Santiago
Vstup v platnost 1.3.2004
Publikace č. 23/2004 Sb.m.s.

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Acuerdo Administrativo para la Implementación del Convenio de Seguridad Social entre la República Checa y la República de Chile
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2003-11-03 Santiago
Vstup v platnost 1.3.2004
Publikace č. 24/2004 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářství, rozvoje a cestovního ruchu Chilské republiky

Název v cizím jazyce Agreement of Cooperation in Tourism between the Ministry for Regional Development of the Czech Republic and the Ministry of Economy, Development and Tourism of the Republic of Chile
Země a mez. organizace Chile
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2011-04-04 Santiago
Vstup v platnost 4.4.2011
Publikace č. 90/2011 Sb.m.s.
.