english  česky 

rozšířené vyhledávání

Kde začít s exportem?

Tzv. jednotná síť zahraničního zastoupení a služby státu českým exportérům poskytují celou řadu možností, jak podpořit vaše aktivity na zahraničních trzích. Vaší vstupní branou k vývozu zboží do zahraničí mohou být také tzv. "Klientské centrum pro export" či "Zelená linka pro export". 

Klientské centrum pro export:

Klientské centrum pro export vzniklo v říjnu 2014 jako společný projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, a agentury CzechTrade s cílem poskytnout českým podnikatelům na jednom místě rychlou a praktickou pomoc s jejich expanzí na zahraniční trhy. 

KCE nabízí firmám

  • Konzultace exportních a investičních záměrů v zahraničí
  • Služby ve více než 90 zemích světa prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě, kterou tvoří zastupitelské úřady ČR a zahraniční kanceláře CzechTrade
  • Informace o exportních novinkách a příležitostech, plánovaných odborných a teritoriálních seminářích a akcích přímo na zahraničních trzích

Kdo a jak vám v KCE poradí

  • Podle charakteru požadavku vám poradí vybraný exportní specialista. Usnadní vám nejen orientaci v systému státní podpory exportu, ale bude s vámi v kontaktu po celou dobu zpracování vašeho požadavku.
  • Konkrétní službu zpracují zastupitelské úřady ČR nebo zahraniční kanceláře CzechTrade, případně další specialisté.
  • Z důvodu sjednocení přístupu ke službám v celé zahraniční síti jsou všechny základní služby při prvotním zájmu exportérů o vstup na trh poskytovány zdarma. Na tyto základní služby navazují další specializované služby.

Tel:+420 224 907 576 
E-mail: kcexport@businessinfo.cz

 

Zelená linka pro export:

Zelená linka pro export je vstupní branou do problematiky exportu pro začínající nebo již exportující firmy. Je rovněž místem, kde podnikatelé získají přehled o nabídce služeb státu pro exportéry. Jejím cílem je zpříjemnit a časově zefektivnit kontakt se státními institucemi a organizacemi, které podporují export. Poskytuje informace týkající se proexportních služeb ze všech státních institucí, jako je CzechTrade, CzechInvest, EGAP nebo ČEB. Linku provozuje MPO ČR. 

  • Chcete začít exportovat?
  • Nejste si jisti, jaké překážky Vás čekají při vývozu zboží, služeb nebo investic?
  • Chcete získat lepší přehled o novém exportním trhu?
  • Řešíte jiný exportní problém?

Tel: 800 133 331
E-mail:  export@mpo.cz