english  česky 

rozšířené vyhledávání

Mapa strategických příležitostí

Mapa globálních oborových příležitostí českým firmám a podnikatelům zprostředkovává konkrétní sektorové příležitosti v Saúdské Arábii a Sultanátu Omán. Mapa je dostupná zdarma v tištěné i online verzi.

Cílem publikace je zprostředkovat českým podnikatelům poptávkové signály ze zahraničí. Dále také příležitosti vyplývající z proměn ve světové ekonomice, strategické projekty, které vycházejí z národních investičních a podpůrných strategií, a v neposlední řadě rovněž investiční příležitosti pro české firmy.

Výrazných změn letos doznala elektronická verze publikace, která poprvé dostala svou digitální podobu. Naleznete ji na webu mzv.publi.cz. Elektronická „Mapa“ obsahuje množství interaktivních prvků, které propojují tištěnou verzi s verzí elektronickou. Je možné ji prohlížet teritoriálně, po kontinentech, či sektorově, dle 23 definovaných sektorů. Cílem přechodu do online verze je nejen snížení rozsahu tištěné publikace, která je nyní s elektronickou verzí vzájemně propojena, ale také možnost interaktivní práce s Mapou dle preferencí čtenáře. Výhodou je také možnost průběžné aktualizace.

 

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, Velvyslanectví ČR v Rijádu