english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: BEAH
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společnost BEAH - monopolní svoz odpadu v zemi

Státní společnost BE´AH má v Sultanátu Omán monopol na svoz a uskladnění komunálního odpadu. Pokud bude chtít česká firma do Ománu vyvézt své recyklační technologie, třídící linky či v této oblasti investovat a založit pobočku, bude to mít jednoduché. Jejím zdrojem informací, partnerem či "spolupracujícím konkurentem" bude BE´AH. 

Státní společnost BE'AH

Hlavním iniciátorem změn v oblasti zpracování odpadu a recyklace je v Sultanátu Omán společnost Oman Environmental Services Holding Company (BE'AH), tj. státní subjekt, který dohlíží na řízení sektoru pevného odpadu v sultanátu. Ten postupně usiluje o přijetí modelu „oběhového hospodářství“ při řízení všech toků pevného odpadu v Ománu. Cílem je na jedné straně stimulovat růst ekonomických aktivit kolem třídění, recyklace a opětovného použití odpadu a na druhé straně snížit množství odpadu, který nakonec končí na jeho skládkách.

Společnost Be'ah ve spolupráci s Královskou ománskou policií (ROP) a dalšími vládními agenturami pracuje na regulaci a zefektivnění dovozu a vývozu odpadu. V listopadu 2020 byl do online celního systému zaveden proces získávání vývozní licence pro odpad, který schvalují Be'ah a Úřad pro životní prostředí. Díky tomuto novému opatření se také získávají skutečná a přesná data o množství odpadu a jeho pohybu v zemi. Jelikož se v minulosti exportovala většina hodnotného recyklovatelného odpadu, shromážděné údaje mohou odemknout nové příležitosti. Umožní posoudit ekonomický potenciál místních průmyslových odvětví, která mohou tento odpad recyklovat.

Společnost Be'ah má v celém Ománu monopol na sběr, svoz a skládku odpadu ve všech municipalitách. Snaží se spolupracovat s místními i mezinárodními partnery, je součástí Ománského investičního úřadu (OIA).

 

Příklady existujících provozů a připravovaných projektů

V návaznosti na omezení vývozu recyklovatelných toků odpadu začaly v Sultanátu vzkvétat drobné investice do recyklačních činností. Nejmarkantnějším příkladem je použitý kuchyňský olej (UCO), který vedl ke vzniku několika provozů vybavených k přeměně odpadu na hodnotnou bionaftu. Podobně se recyklační aktivity šíří kolem odpadu z papíru a lepenky apod. Tyto široké vznikající možnosti jsou dostupné také českým firmám a dodavatelům odpadových technologií.

  • - Výroba biodieslu z použitého kuchyňského oleje. Ománská továrna umístěná v průmyslovém parku Samail Industrial Estate (GovernorateAl Dakhiliyah) od společnosti Synergy BioFuels z USA v srpnu 2021 úspěšně vyrobila svou první dávku 30 tun bionafty z použitého oleje na vaření (UCO), který odpovídá mezinárodním normám EN14214. Partnerem byla společnost BE'AH. Součástí továrny je také nové výzkumné centrum biopaliv. Vyrobená bionafta byla následně využita těžkými stroji při otevírání ropného vrtu. 
  • - Prvním projektem svého druhu na území Ománu je "Waste to Energy Plant", tj. elektrárna na spalování odpadu. Memorandum k projektu podepsali v březnu 2022 státní společnost BEAH (má monopol na svoz komunálního odpadu na území Ománu) a státní společnost Oman Power and Water Procurement Company (OPWP, tj. monopolní prodejce elektřiny a vody). Projekt v odhadované hodnotě 1 mld USD se má realizovat v pobřežním městě Barka (cca 50km západně od Maskatu). Elektrárna by měla spalovat 4.500 tun odpadu denně po dobu 35 let a produkovat 130 až 150 MW elektrické energie. Provozovatelem elektrárny by měl být soukromý subjekt. Kontakty: Ahmed bin Hamed al Subhi, Chairman of the Board of Directors of Be’ah, Yaqoob bin Saif al Kiyumi, CEO, OPWP. 
  • - Společnost BE'AH také identifikoval řadu dalších cenných odpadních komodit, které mají „obrovský ekonomický potenciál“. Jde například o zelený odpad, vozidla s ukončenou životností, kovový šrot, rybí odpad apod. V Ománu byla v prosinci 2021 zveřejněna první studie, která si klade za cíl zmapovat veškerý průmyslový odpad v zemi. Výsledkem je ucelená databáze pokrývající průmyslové parky (v Rusayl, Salalah, Suhar, Sur, Nizwa, Al Buraimi a Samayil), tři ekonomické zóny (tj. Al Mazyunah Free Zone, Knowledge Oasis Muscat a Salalah Free Zone) a dvě zvláštní ekonomické zóny (tj. Port of Sohar a Duqm). Projekt připravila státní společnost BEAH s Faculty of Business na University of Sohar. 

 

Kontakty: 

  • - Tariq Al Amri, CEO, Be'ah,  Adresa: P.O. Box: 1188, P.C 130, Al Azaiba, Muscat, Sultanate of Oman, Tel: +968 24 228 401, Fax: +968 24 228 301, https://www.beah.om/
  • - Ahmed bin Hamed al Subhi, Chairman of the Board of Directors, BEAH
  • - Abdulkareem bin Qasim al Balushi, Sector Head, Industrial Waste, BEAH
  • - Mohab bin Ali al Hinai, Head of the Environmental Centre of Excellence (ECE), BEAH

 

Připravil: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat pro Omán, Velvyslanectví Rijád