english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: King Saud University
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odsolování vody v Saúdské Arábii přináší příležitosti v řadě oblastí

Saúdská Arábie leží v oblasti světa s nehostinným klimatem a postrádá větší konvenční zdroje vody, jakou jsou řeky či jezera. Rychlý růst populace, a tím i městských center, ale i průmyslová výroby však vyžadují zajištění pitné a kvalitní užitkové vody v čím dál větším množství. Také udržení nastoupeného ekonomického růstu díky zásobám ropy, záleží do značné míry na zajištění dodávek vody. Poptávka po efektivním řešení těchto výzev tak skýtá řadu příležitostí i pro zahraniční dodavatele.

Odsolování vody má v Saúdské Arábii dlouhou tradici; první odsolovací zařízení bylo spuštěno již v roce 1928 v Džiddě pro pokrytí potřeb poutníků do Mekky, kteří svou pouť začínali právě v Džiddě. Díky vysokým investicím je dnes Saúdská Arábie světovým lídrem v desalinizaci s denní produkcí až 6,6 milionů kubických metrů, což představuje 22% světové produkce odsolené vody a pokrývá polovinu poptávky po vodě v zemi (40% představuje čerpání z podzemních rezervoárů a 10% z nadzemních zdrojů v horských oblastech). Relativní hojnost upravené vody pak umožňuje denní spotřebu na osobu ve výši 266 litrů, což představuje téměř dvojnásobek světové průměrné spotřeby (pro srovnání ČR: 138 litrů na osobu a den).

Hlavními provozovateli odsolovacích stanic jsou státní Saline Water Conversion Corporation (SWCC) zodpovědná za více než 60% produkce odsolené vody v zemi. Existují dlouhodobé vládní plány na privatizaci této korporace, avšak aktuální politikou je spíše soukromé vlastnictví nových odsolovacích zařízení. Výkupem od těchto vlastníků je pověřena Saudi Water Partnership Company (SWPC), která je z poloviny vlastněná SWCC a z poloviny Saudi Electric Company.

Saúdská Arábie disponuje 31 odsolovacími zařízeními v 17 lokacích a v přípravě je řada dalších projektů, jejichž rozpočet je odhadován na 50 mld. USD. V současné době konstruovaná odsolovací zařízení představují investici ve výši 4 mld. USD. Nejvýznamnějšími aktuálně připravovanými projekty jsou  rozšíření zařízení Shuaiba 2 a Yanbu 4 v Medině (spuštění v Q4 2020, 450 000 litrů denně), a dále nová zařízení Džidda 4 a Rabigh 3. Ve výstavbě jsou dále stanice v Al Khobaru (210 000 litrů denně, spuštění v druhém kvartálu 2021) v Mekce. V únoru 2019 vyhrála společnost Almar Water Solutions (dceřinná společnost koncernu Abdul Latif Jameel) zakázku na výstavbu nové desalinační stanice Shuqaiq 3 v hodnotě 600 mil. USD s kapacitou 450 000 litrů denně. Dokončena by měla být ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021.

Desalinizace je energeticky vysoce náročným procesem, zejména v současné době převládající technologie reverzní osmózy, a výzvou je také energetická efektivita celého procesu dosahující v současné době cca 13% teoretického maxima. Odsolování se na celkové energetické spotřebě země podílí z 9%. Existuje tak velká poptávka po nových procesech, které budou energeticky úspornější. Energetická náročnost také nastartovala v zemi řadu projektů v oblasti výroby z obnovitelných zdrojů energie.

Velké příležitosti tak představují dodávky řešení pro zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů (nikoli jen samotná výroba elektřiny, ale také softwarová řešení distribuce, sledování efektivity produkce a další přidružené obory) i doprovodné služby pro odsolování samotné. V neposlední řadě je poptávka po jakýchkoli řešeních zvyšujících úsporu vody, tedy i v distribuci (smart řešení pro sledování úniků v distribuční síti, měření spotřeby, atd.).

V počátcích je také využití recyklované užitkové tzv. „šedé“ vody, která je stále široce považována za nečistou (rituální a náboženské důvody), třebaže má významnou roli např. v zemědělství.

 

Vojtěch Hromek, obchodní rada

Velvyslanectví ČR v Rijádu