english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ECCKSA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Evropská obchodní komora v Saúdské Arábii – zahájení činnosti

Dne 8. května 2024 byla oficiálně zahájena činnost Evropské obchodní komory v Saúdské Arábii (ECCKSA). ECCKSA vznikla jako první evropská obchodní komora v regionu GCC (v zemích Rady pro spolupráci států v Zálivu).

Komora se s podporou Evropské unie bude věnovat posilování hospodářských a obchodních vazeb mezi Královstvím Saúdské Arábie a Evropskou unií. S využitím důležitých kontaktů ve vládní i podnikatelské sféře by měla významně přispívat k usnadnění přístupu na trh pro členské společnosti a zajišťovat spravedlivé příležitosti pro evropské i saúdské firmy.

Odvětvové výbory komory se budou zabývat sektorově specifickými otázkami a problémy a nabízet poznatky a doporučení, která by měla zlepšit přístup evropských podniků na trh a přispět k dlouhodobé hospodářské prosperitě.

ECCKSA bude poskytovat služby na podporu evropských firem, které zakládají své pobočky v Saúdské Arábii, jako jsou propojování podniků s potenciálními klienty, dodavateli a partnery, nabídka informací o trhu a průzkumů pro komplexní pochopení fungování místního trhu.

Hlavní cíle ECCKSA jsou definovány následovně:

  • Vytvořit jednotný evropský hlas pro uvolnění bilaterálních obchodních příležitostí s cílem pomoci Království Saúdské Arábie při naplňování jeho vizí na všech úrovních státní správy a místních podniků.
  • Podporovat navazování pozitivních vztahů a důvěry prostřednictvím aktivního dialogu a interakce s úředníky a správci z různých úrovní vlády, institucí a místních podnikatelských organizací v KSA jako apolitická organizace na podporu podnikání.
  • Navázat a udržovat pevné vazby s evropskými institucemi, členskými státy a příslušnými partnery, včetně delegace EU v Království Saúdské Arábie, evropských obchodních diplomatů, Evropské komise a Evropského parlamentu v Bruselu.
  • Podporovat spravedlivou a otevřenou hospodářskou soutěž, volný obchod, vysoké etické standardy v oblasti řízení podniků a otevřenost mezinárodním obchodním standardům při respektování kulturních hodnot KSA.
  • Podporovat členy ve sdílení „best practices“ v souladu s evropskými a saúdskoarabskými cíli udržitelnosti a prosazovat sociální odpovědnost podniků a etické obchodní postupy.
  • Prosazovat zájmy odvětví prostřednictvím koordinace a zveřejňování stanovisek a dialogu.
  • Přispívat k hospodářskému růstu prostřednictvím posílení obchodních a investičních toků mezi Evropou a Královstvím Saúdské Arábie podporou dlouhodobé obchodní spolupráce.
  • Podporovat inovace, přenos znalostí a technologií mezi evropskými společnostmi a místními partnery.
  • Vytvořit centrum obchodních znalostí, informací o trhu a příležitostí k navazování kontaktů, které členům pomohou vstoupit na saúdskoarabský trh a prosperovat na něm.

ECCKSA nabízí několik typů členství. Primárně je členství v komoře určeno na firmy nebo jedince z Evropské unie působící v KSA – Regular Member. Mimo to umožňuje členství také firmám NGO a jednotlivcům, kteří nejsou ze zemí EU, ale jednají v souladu s cíli a posláním komory – Associate Memeber. Více k možnostem členství na stránkách ECCKSA.

přílohy

ECCKSA 1 MB PDF (Acrobat dokument) 9.5.2024