english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání

Dobrovolná registrace při cestách do zahraničí - DROZD

Dne 10. června 2009 byla pro veřejnost zpřístupněna webová aplikace, která českým občanům umožní poskytovat na dobrovolném základě informace o plánovaném pobytu v zahraničí. Obdobné systémy dobrovolné registrace prostřednictvím internetu zavedla v posledních letech řada vyspělých států.

Odkaz na webovou aplikaci „Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí“ se nachází na webové stránce MZV v kapitole „Cestujeme“. Samostatně je též přístupná na adrese http://drozd.mzv.cz/.

Poskytnuté informace slouží konzulární službě k poskytování operativní pomoci našim občanům v nejrůznějších situacích včetně přírodních katastrof, sociálních nepokojů a ozbrojených konfliktů. Takto je možné rychlé kontaktování cestovatele nebo jeho příbuzných v ČR v případě potřeby. Díky této aplikaci lze rozesílat hromadné e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí.

Aplikace je vhodná pro registraci krátkodobých i dlouhodobých pobytů v zahraničí. Systém cestovateli umožňuje následnou editaci vložených údajů například při změně trasy, délky pobytu a podobně, a to na základě přihlašovacího jména a hesla, které si sám určí.

Osobní data jsou v systému uchovávána jen po dobu předpokládaného pobytu v zahraničí. Po jeho ukončení cestovatel může příslušný záznam záznam sám z databáze ihned odstranit, anebo je automaticky vymazán po uplynutí 4 týdnů od zadaného termínu ukončení cesty.