english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Služby Czech POINT na konzulárním úseku ZÚ Riga

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) poskytuje pro veřejnost výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, umožňuje podání vůči státní správě, přijímá žádosti o založení a správu datové schránky, provádí konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak. Některé služby Czech POINT jsou přístupné na konzulárním úseku ZÚ Riga.

Seznam a popis jednotlivých služeb, které poskytuje Czech POINT lze nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/. Pracoviště Czech POINT v zahraničí nepřijímají žádosti o jednorázový příspěvek na dítě.

K podání žádosti o služby Czech POINT na ZÚ Riga je nutno se objednat při dodržení postupu platného pro ostatní konzulární a notářské úkony, které konzulární úsek ZÚ poskytuje, jež je uveden zde (https://www.mzv.cz/riga/cz/viza_a_konzularni_informace/index.html).

Výše poplatků za úkony provedené v aplikaci Czech POINT je stanovena  Sazebníkem konzulárních poplatků. Poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR či platební kartou (poplatek je účtován v CZK). Výše konzulárního poplatku v EUR je každý měsíc přepočítána dle aktuálního směnného kurzu. Pro informaci níže uvádíme výši některých konzulárních poplatků v CZK tak, jak je uvedena v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Položka sazebníku

výše poplatku

úkon

151 e) a f)

100 Kč

provedení autorizované konverze na žádost a to dle počtu stran konvertovaného dokumentu

155 b)

300 Kč za první stránku

150 Kč za každou další i započatou stránku

 

- vydání ověřeného výstupu (výpisu) z informačního systému veřejné správy s výjimkou ověřeného výpisu z rejstříku trestů;

- vydání výpisů ze základních registrů;

- vydání výpisu z katastru nemovitostí;

- žádost o zprostředkovanou identifikaci a to dle počtu stran veřejné listiny, přílohy veřejné listiny se do počtu stran nezapočítají;

- podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

155 c)

150 Kč

přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona, navíc se vybere i správní poplatek dle povahy podání (položka 24)

162 b)

200 Kč

vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů

  • Agenda systému Datových schránek zpoplatnění nepodléhá.

Důležité upozornění:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky, kromě výstupů s vícejazyčnou přílohou pro země EU. Výpisy vydávané na kontaktních místech Czech POINT v zahraničí nelze opatřit apostilou.

Potřebujete-li výpis opatřit vyšším ověřením (apostilou), je třeba podat žádost osobně u Rejstříku trestů ČR, Soudní 1, Praha 4, tel.: 244 006 111. Tento elektronický výpis musí obsahovat v levém dolním rohu otisk hranatého razítka v modré barvě. Výpis v této podobě může být následně opatřen apostilou na pracovišti ověřování dokladů Ministerstva zahraničních věcí České republiky