عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rezervační systém žadatelů o zaměstnaneckou kartu (mimo program)

Příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu (ZK) mimo program je rovnoměrně rozdělen do 12 měsíců. Platná kvóta 20 žádostí na rok je rovnoměrně rozložena na jednotlivé kalendářní měsíce, přičemž případná nevyčerpaná kvóta se do dalších měsíců nepřevádí.  Velvyslanectví ČR v Rabatu přijímá pět žádostí každé tři měsíce skrze rezervační systém.

Podání žádosti:

Žadatelé, kteří jsou zařazeni do programu: termín k podání žádosti bude přidělen konzulátem – žadatel se nemusí sám objednávat.  

Žadatelé, kteří podávají žádosti mimo program: první den každého uvedeného měsíce v roce (1. ledna / 1. dubna / 1. července / 1. října )  v 10:00h marockého času odešlou registrační email na adresu rabat.zamkarta@mzv.gov.cz, který musí mít následující strukturu a splňovat níže uvedené podmínky ->

 

1. Předmět emailu:

  • v předmětu e-mailu musí být uvedeno ŽÁDOST O VÍZUM DV – ZAMĚSTNANECKÁ KARTA, JMÉNO, ČÍSLO VOLNÉHO MÍSTA

 

2. Text emailu:

  • v textu e-mailu musí být uvedeny následující údaje:

jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)

datum narození žadatele

telefon žadatele

e-mail žadatele

 

3. Přílohy emailu:

  • v přílohách e-mailu: žadatel musí připojit přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají):
    • kopii datové stránky svého cestovního dokladu  s osobními údaji a fotografií
    • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu, tj. kopii pracovní smlouvy s českým zaměstnavatelem ne starší 180 dnů

 

Žadatelům, kteří odešlou emailovou žádost o registraci splňující všechna uvedená kritéria a kvóta není vyčerpána, je termín k podání žádosti následně sdělen formou emailu. Termíny jsou přidělovány chronologicky v pořadí doručení žádostí o registraci do emailové schránky. Do pořadí doručených emailů konzulát nijak nezasahuje. Stanovený termín není možné měnit a na žádosti tohoto typu se neodpovídá. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, jeho termín propadá a musí se znovu zaregistrovat výše popsaným standardním způsobem.

Odpověď obdržíte zpravidla do 5 pracovních dnů.

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání žádostí o registraci pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovým registracím přihlíženo.

 

Dokumenty k podání žádosti o ZK:

• platný cestovní pas (fotokopie stránky s osobními údaji)

• dvě fotografie odpovídající současnému vzhledu cizince;

• formulář žádosti o vydání zaměstnanecké pobytové karty řádně vyplněný v českém jazyce a vlastnoručně podepsaný žadatelem, obsahující číslo volného pracovního místa evidovaného v centrální evidenci volných pracovních míst;

• řádně vyplněný formulář žádosti o dlouhodobé vízum v českém jazyce a osobně podepsaný žadatelem;

• potvrzení o ubytování po dobu pobytu na území ČR;

• pracovní smlouva nebo dohoda o výkonu povolání (nebo alespoň předběžná smlouva o smlouvě budoucí, ve které se strany zavazují uzavřít na sjednanou dobu pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musí obsahovat ustanovení, že bez ohledu na rozsah práce by sjednaná měsíční mzda nebyla nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a že týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin;

• doklady o odborné kvalifikaci a vzdělání požadovaném pro danou práci;

• výpis z rejstříku trestů opatřený  apostilou, psaný ve francouzštině nebo v angličtině;

Všechny dokumenty musí být předloženy v originále (případně s apostilou) a přeloženy do českého jazyka. Upozorňujeme, že Velvyslanectví České republiky neposkytuje překladatelské služby. ZÚ nemá inofrmaci, že by v Marockém království působil soudní překladatel českého jazyka. Seznam  oficiálních soudních překladatelů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.