english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Tanzanie a návratu do ČR

Tanzanie je otevřena turistickému ruchu. Doporučujeme zapsat se před cestou do registračního systému DROZD.

VSTUP NA ÚZEMÍ TANZANIE

DŮLEŽITÉ - ČTĚTE ZDE - AKTUALIZACE PODMÍNEK VSTUPU (odpověď na často kladené dotazy): Na základě ověření tanzanskými úřady potvrzujeme pravost a platnost dokumentu Aktuální podmínky vstupu na Zanzibar platné od 01.02.2023 (PDF, 834 KB) vydaného místní vládou. Upozorňujeme, že ke sdělování oficiálních informací českým občanům k cestám do Tanzanie (tzn. i na ostrov Zanzibar, který je její nedílnou součástí) je kompetentní pouze tanzanské velvyslanectví v Berlíně, akreditované pro Českou republiku.

Aktuální podmínky vstupu do Tanzanské sjednocené republiky platné od 12.01.2023 (PDF, 711 KB) uvádějí, že všichni cestující na (či tranzitující přes) tanzanské území mají být očkováni schválenou vakcínou proti onemocnění COVID-19. Při příletu je prováděna kontrola teploty a zdravotního stavu. Cestující s příznaky budou okamžitě izolováni. Cestujícím mohou být tanzanskými úřady namátkově prováděny antigenní testy.

Očkovaní cestující jsou při cestách do pevninské části Tanzanie i na ostrov Zanzibar nově osvobozeni od povinnosti předložit osvědčení o očkování proti COVID-19 s QR kódem, to neplatí, vyžadují-li osvědčení o očkování podmínky přepravce či předpisy cílového státu (pokud přes Tanzanii pouze tranzitují). Je proto nezbytné se před cestou seznámit s podmínkami přepravce, případně cílového státu (při tranzitu) a v případě nejasností kontaktovat akreditované tanzanské velvyslanectví (viz výše). Přesto důrazně doporučujeme mít osvědčení (listinné vyhotovení) obsahující QR kód s sebou (tzn. při sobě).

Neočkovaní cestující jsou při cestách do pevninské části Tanzanie i na ostrov Zanzibar nově osvobozeni od povinnosti předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu, to neplatí, vyžadují-li osvědčení o negativním testu podmínky přepravce či předpisy cílového státu (pokud přes Tanzanii pouze tranzitují). Je proto nezbytné se před cestou seznámit s podmínkami přepravce, případně cílového státu (při tranzitu) a v případě nejasností kontaktovat akreditované tanzanské velvyslanectví (viz výše). Přesto důrazně doporučujeme mít osvědčení (listinné vyhotovení) obsahující QR kód s sebou (tzn. při sobě).

DŮLEŽITÉ - ČTĚTE ZDE - PLATNÉ OČKOVÁNÍ (odpověď na často kladené dotazy): Počet dávek ani jejich platnost nejsou tanzanskou legislativou konkrétně vymezeny, tudíž stačí mít (potvrzení o) očkování, jímž jste schopni se tanzanským úřadům prokázat. Potvrzení o prodělání nemoci očkování v žádném případě nenahrazuje, a tudíž je nezbytné, nejste-li očkovaní, absolvovat PCR test. EDIT: Povinnost prokázání očkování či negativního výsledku testu byla aktualizovanými podmínkami vstupu do Tanzanie a na Zanzibar (viz výše) zrušena. Nadále však může platit dle podmínek konkrétního přepravce či pravidel cílového státu (při tranzitu).

OČKOVANÉ OSOBY

Viz výše.

TESTOVANÉ OSOBY

Viz výše.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Informace tanzanské vlády neuvádějí, zda se prodělaný COVID-19 promítá do podmínek pro vstup do země; prodělání nemoci proto nemůže být považováno za dostatečné pro splnění podmínek vstupu.

DĚTI

Předložení dokladu o negativním RT-PCR testu ani antigenní testování při vstupu do země není povinné pro děti mladší 13 let.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Viz výše, podle aktuálních podmínek vstupu již není požadován.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Nejsou zavedena žádná plošná karanténní opatření. Hygienická opatření (vyhlášená pouze ve formě obecných doporučení) všeobecně nejsou dodržována. Veřejná doprava ani doprava soukromými auty není omezena.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Karanténa v délce 14 dní v zařízení určeném tanzanskou vládou, a to na vlastní náklady.

TRANZIT

Pro cestující v letištním tranzitu není povinné předložení dokladu o očkování ani příp. testování na COVID-19, nicméně musejí splňovat podmínky přepravce a cílového státu.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Velvyslanectví Tanzanie v Berlíně (akreditované pro ČR)  

Velvyslanectví ČR v Nairobi

Ministerstvo zdravotnictví Tanzanie

Objednávky testování

Objednávky testování na Zanzibaru

Honorární konzulát ČR v Tanzanii je ode dne 20. 2. 2019 uzavřen. Pan John Chaggama od tohoto data nevykonává funkci honorárního konzula ČR v Tanzanii, nemá žádné oprávnění jednat jménem ČR s tanzanskými úřady ani poskytovat českým občanům či cestovním kancelářím informace o situaci v Tanzanii, o platných zákonech a předpisech apod. či zprostředkovávat českým občanům vydání jakýchkoli dokladů. V záležitostech týkajících se cest do Tanzanie a pobytu v této zemi se prosím obracejte na Velvyslanectví ČR v Nairobi.

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Tanzanské úřady nevyžadují předložení výsledku RT-PCR testu před odletem. Všichni cestující odjíždějící z Tanzanie jsou však povinni znát podmínky a dodržovat požadavky na testování na COVID-19 leteckých společností i v cílových i tranzitních zemích, tudíž mohou podléhat povinnosti provedení testu či prokázání osvědčení o očkování.