english  česky 

rozšířené vyhledávání

O velvyslanectví

Diplomatická a konzulární působnost Velvyslanectví ČR v Nairobi pokrývá tyto státy: Keňská republika, Burundská republika, Rwandská republika, Tanzanská sjednocená republika, Ugandská republika. 

Vedoucí zastupitelského úřadu je stálou představitelkou ČR při Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a při Programu OSN pro lidská práva (UN-Habitat).

Funkce velvyslanectví jsou určeny Zákonem o zahraniční službě (zákon č. 150/2017 Sb.), zejména jeho §5. Velvyslanectví tedy v uvedených státech mimo jiné
- zastupuje Českou republiku,
- chrání zájmy České republiky a jejích občanů,
- prosazuje cíle zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky,
- podporuje vztahy mezi Českou republikou a přijímajícím státem a rozvoj hospodářských, kulturních, vědeckých a jiných styků.

Velvyslanectví je nedílnou součástí Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Honorární konzuláty v Kigali (Rwanda) a Kampale (Uganda) poskytují informace o České republice, podporují rozvoj vztahů a zprostředkovávají kontakty mezi Českou republikou a zemí, v níž sídlí. Poskytují základní informace a v součinnosti s Velvyslanectvím České republiky v Nairobi poskytují pomoc českým občanům, kteří se nacházejí v přijímající zemi a ocitli se v tísni (zejména v případech onemocnění, nehody a ztráty cestovních dokladů či finančních prostředků).