english  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace pro cesty

Tato stránka obsahuje odkazy na informace pro cesty do jednotlivých zemí působnosti našeho velvyslanectví na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.
V příslušné sekci webu Ministerstva zahraničních věcí ČR naleznete také aktuální doporučení a varování pro cesty do jednotlivých zemí.

DŮLEŽITÉ - ZAKÁZANÉ/OMEZENÉ PŘEDMĚTY - ČTĚTE ZDE

Velvyslanectví upozorňuje na seznam zakázaných/omezených předmětů (PDF, 777 KB), jejichž dovoz, převoz či vývoz jsou buď přísně zakázány zákonem, nebo nakládání s nimi podléhá kontrole a je zapotřebí si nejprve vyřídit příslušné povolení.

Žádáme proto o věnování náležité pozornosti níže uvedenému výčtu ze seznamu, abyste předešli nepříjemnostem při příjezdu, cestách či odjezdu ze země.

Nad rámec seznamu důrazně upozorňujeme, že dovoz, vývoz a provozování bezpilotních prostředků (tzv. "dronů") jakýchkoliv velikostí či výškového dostupu ani jejich součástek není dovolen, podléhá přísné regulaci úřadů a bez předchozího povolení není možné dron dovézt či vyvézt.

Tímto informujeme všechny cestující do států Východoafrického společenství (Keňa, Tanzanie, Uganda, Burundi, Rwanda, Jižní Súdán), obzvláště Keňské republiky, na zákonem zakázané (1.) nebo (2.) omezené předměty a zboží.

1. Níže uvedené předměty, jejichž dovoz, vývoz či převážení je zákonem zakázáno (výběr):

Zápalky obsahující bílý fosfor; jakékoli zboží nesoucí znak ozbrojených sil či jeho napodobeniny, destiláty obsahující esenciální oleje či chemikálie, badyán, yzop lékařský, absint; vodní dýmky a jejich příslušenství.

2. Níže uvedené předměty, jejichž dovoz, vývoz či převážení je zákonem omezen a podléhá celní kontrole a povolení příslušných orgánů (výběr):

Pasti pro lov zvířat; nezpracované drahé kovy či kameny; zbraně a munice a jejich součásti; kosti, rohy, paroží, slonovina, želvovina, zuby a drápy (tj. jakékoli části zvířat a zvěře) v jakékoli podobě; korály, škeble (vč. perlorodek); nepůvodní druhy ryb či zárodků, ohrožené druhy rostlin a zvířat podléhající úmluvě CITES; předměty historické hodnoty, samostatně převážené optické příslušenství ke zbraním; luky, šípy, šermířské náčiní; sběratelské zbraně a munice, hotovost vyšší než 10 000 USD.

Vážíme si Vaší ochoty k respektování místních zákonů a pravidel.