english  česky 

rozšířené vyhledávání

Jak nás najdete

Informace o adrese a způsobu nalezení velvyslanectví

 

Velvyslanectví České republiky v Nairobi se nachází na adrese 745 Tende Drive ve čtvrti Lavington v západní části města.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou od 09:00 hodin do 12:00 hodin místního času. Velvyslanectví je uzavřeno pro veřejnost během všech českých státních svátků.

Svátky ČR (dny pracovního klidu)
1. ledna - Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
Velký pátek
Velikonoční pondělí
1. května - Svátek práce
8. května - Den vítězství
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července - Den upálení mistra Jana Husa (1415)
28. září - Den české státnosti
28. října - Den vzniku samostatného československého státu (1918)
17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii
24. prosince - Štědrý den
25. prosince - 1. svátek vánoční
26. prosince - 2. svátek vánoční

Časový posun v Keni oproti ČR je v době letního času + 1 hodina, v době zimního času + 2 hodiny.

Kontakty
telefon:
+254 774 420 460 
email: nairobi@embassy.mzv.cz


Upozornění pro české občany, kteří se v zemích působnosti velvyslanectví ocitli v nouzi
Velvyslanectví ČR v Nairobi poskytuje 24 hodin denně, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou na území států v působnosti úřadu v nouzi (ztráta dokladů, okradení, zatčení, úraz apod.). Prosíme využívejte telefonní číslo stálé konzulární služby pouze v odůvodněných případech nouze.

Telefon na konzulární pohotovost pro případy nouze: +254 726 489 626

Diplomatická a konzulární působnost úřadu zahrnuje tyto země: Keňská republika, Burundská republika, Rwandská republika, Tanzanská sjednocená republika, Ugandská republika.