english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrační systém konzulárního a vízového úseku

Velvyslanectví ČR v Nairobi používá e-mailový objednací systém pro stanovení termínu pro podání žádosti o všechny typy víz a povolení k pobytu i konzulární služby.

Konzulární a vízový úsek Velvyslanectví ČR v Nairobi poskytuje služby výhradně žadatelům, kteří si předem sjednali schůzku. Nouzová telefonní linka, která je v provozu 24 hodin denně, je určena výhradně občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života. 

Důrazně doporučujeme požádat o schůzku k podání žádosti o vízum v dostatečném časovém předstihu před plánovanou cestou (dlouhodobá víza a povolení k pobytu - min. 3 měsíce, krátkodobá víza - min. 3 týdny) .

Používejte prosím správnou e-mailovou adresu podle typu žádosti. Při nedodržení níže uvedených pravidel neobdržíte na svůj e-mail odpověď.

 

Krátkodobá (schengenská víza) - typ C

Každá osoba musí podat samostatnou žádost (tj. 1 dospělý žadatel = jeden e-mail) o termín schůzky zprávou na e-mailovou adresu consulate_nairobi@mzv.czProsíme neposílejte žádosti opakovaně nebo ve více částech. 

Zpráva musí obsahovat následující informace o žadateli:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. číslo pasu nebo cestovního dokladu
 4. účel cesty (např. turistika, návštěva, obchod, konference atd.)
 5. platné osobní telefonní číslo a emailová adresa
 6. sken datové stránky žadatelova pasu/cestovního dokladu, cizinci legálně pobývající v Keni navíc kopii povolení k pobytu (pobytové povolení musí být starší než jeden rok)
 7. sken dokladu prokazujícího účel pobytu (např. zvací dopis, potvrzení o rezervaci ubytování).

Skenované dokumenty zasílejte pouze ve formátu jpg nebo pdf.

Pokud jste rodinný příslušník občana EU, prosím uveďte tuto skutečnost a zašlete nám kopii dokladu o Vašem příbuzenském vztahu. Velvyslanectví Vám ve své odpovědi nabídne nejbližší možný termín na základě vzájemné dohody.

 

Dlouhodobá víza (typ D) a povolení k pobytu

Každá osoba musí podat samostatnou žádost (tj. 1 dospělý žadatel = jeden e-mail) o termín schůzky zprávou na e-mailovou adresu visa_nairobi@mzv.czNeposílejte prosím žádosti opakovaně nebo ve více částech. 

Zpráva musí obsahovat následující informace o žadateli:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. číslo pasu nebo cestovního dokladu
 4. typ víza (dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu)
 5. platné osobní telefonní číslo a emailová adresa
 6. sken datové stránky žadatelova pasu/cestovního dokladu, cizinci legálně pobývající v Keni navíc kopii povolení k pobytu (pobytové povolení musí být starší než jeden rok)
 7. sken dokladu prokazujícího účel pobytu. 

Skenované dokumenty zasílejte pouze ve formátu jpg nebo pdf.

 

Konzulární služby

Každá osoba musí podat žádost o termín prostřednictvím emailu nairobi@embassy.mzv.cz, která musí obsahovat následující informace o žadateli:

 1. jméno a příjmení
 2. druh požadované služby (např. superlegalizace dokumentů, ověření podpis, žádost o cestovní doklad atd.)
 3. platné osobní telefonní číslo a emailová adresa

Pokud zaslaný e-mail nebude obsahovat výše uvedené informace nebo bude zaslán na nesprávnou e-mailovou adresu, neobdržíte žádnou reakci na svou žádost.

V případě pozitivně vyhodnocených žádostí (tj. žádostí obsahující všechny výše uvedené požadavky) obdržíte (obvykle do 3 pracovních dní) emailovou odpověď s termínem (datem a časem) Vaší schůzky. Upozorňujeme, že přidělené datum a čas není možné měnit, žadatel vždy obdrží první volný termín.

Velvyslanectví ČR v Nairobi používá při styku s žadateli výhradně český a anglický jazyk. Pokud žadatelé nedokáží jedním z těchto jazyků komunikovat, musí si na své náklady opatřit tlumočníka. V případě žádostí o povolení k pobytu probíhá veškerá komunikace pouze v českém jazyce.

Velvyslanectví komunikuje s žadateli prostřednictvím telefonu a e-mailu (případně pošty), nikoli sociálních sítí (Facebook, WhatsApp apod.).