deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Generální konzulka

K 1. dubnu 2022 se funkce generální konzulky České republiky v Mnichově ujala JUDr. Ivana Červenková.

GK Ivana Červenková

GK Ivana Červenková

 

Vzdělání

Univerzita Karlova

1980 – 1984 Právnická fakulta, zakončeno státní zkouškou

1985 JUDr. – rigorozní zkouška

 

Praxe

Generální konzulát v Mnichově

od 1. dubna 2022

generální konzulka ČR v Mnichově

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

11/2021 - 3/2022

Velvyslanectví  ČR ve Vídni

1/2018 - 10/2021

mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČR v Rakousku

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

01/2015-12/2017  

náměstkyně pro řízení Sekce Úřad ministerstva               

2014-2015

vrchní ředitelka Sekce ministra a ředitelka Kabinetu ministra

Velvyslanectví  ČR ve Vídni

2012-2013

Chargé d´affaires a. i.

2010-2014

zástupkyně velvyslance

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

2006-2010

ředitelka Mezinárodněprávního odboru

Velvyslanectví ČR v Bernu

2001-2006

vedoucí konzulárního úseku

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

2000-2001

tajemnice náměstka pro řízení Sekce multilaterální

1999-2000

tajemnice vrchního ředitele Sekce právní a konzulární

Velvyslanectví  ČR v Bonnu

1995-1999

rada — politický úsek

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

1992-1995

vedoucí oddělení Mezinárodněprávního odboru

Ministerstvo spravedlnosti ČR

1991-1992                  

Mezinárodněprávní odbor

 

Jazykové znalosti

Německý jazyk, francouzský jazyk, anglický jazyk