deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Stáž na Generálním konzulátu ČR v Mnichově

Generální konzulát České republiky v Mnichově (dále jen “GK Mnichov”) nabízí stáž na konzulárním oddělení a vyzývá zájemce k přihlášení do výběrového řízení. Stáž je vhodná zejména pro zájemce o konzulární službu i pro uchazeče o práci v zahraniční službě, kteří se chtějí seznámit s chodem zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STÁŽ NA GENERÁLNÍM KONZULÁTU ČR V MNICHOVĚ

Zájemci o studijní stáž musí splňovat tyto podmínky:

 • státní občanství ČR,
 • studium na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu a/nebo
 • absolvování bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia; stáž se neumožňuje při distanční formě studia),
 • bezúhonnost.

Zájemci o stáž předloží na GK Mnichov:

 • Formulář „Žádost o studijní stáž“ – v příloze;
 • Formulář „Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti“ – v příloze;
 • Formulář „Prohlášení o souhlasu k zařazení do evidence kontaktů a zpracování osobních údajů“ – v příloze;
 • Strukturovaný životopis, případně i doporučení;
 • Motivační dopis – zahrnuje samotnou žádost o stáž, upřesnění specializace, tematických okruhů, o které se dotyčný zajímá, preferovaný termín výkonu stáže, znalost německého nebo anglického jazyka;
 • Potvrzení o studiu nebo doklad o úspěšném absolvování studia;
 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měs.).

Uchazeči o stáž doručí výše uvedené dokumenty osobně nebo zašlou na emailovou adresu consulate_munich@mzv.cz. V další fázi výběrového řízení vybraní uchazeči dodají fotokopie dokladů totožnosti + kopii zdravotního pojištění pokrývajícího celou dobu výkonu stáže.

Výběrové řízení představuje dvoufázový proces (k žádosti se vyjadřuje GK Mnichov a ústředí MZV ČR), který trvá 2-3 měsíce. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (dopravu, pobyt, stravu apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Na stáž není právní nárok.

Délka stáže: 2 - 6 měsíců

Stáž není placená. Na konci stáže dostanou stážisté závěrečné hodnocení Generálního konzulátu ČR v Mnichově shrnující výsledky stáže.

Další informace jsou k dispozici na stránkách MZV ČR.

Přílohy

Žádost o studijní stáž (DOC, 94 KB)

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (DOC, 29 KB)

Prohlášení o souhlasu k zařazení do evidence kontaktů a zpracování osobních údajů (DOC, 42 KB)

přílohy

Žádost o studijní stáž 93 KB DOC (Word dokument) 8.8.2022

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 29 KB DOC (Word dokument) 8.8.2022

Prohlášení o souhlasu k zařazení do evidence kontaktů a... 41 KB DOC (Word dokument) 8.8.2022