česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová pravidla pro lyžaře

Od 1. ledna 2022 platí v Itálii nová pravidla pro lyžaře, zejména milovníky sjezdového lyžování. Mezi ty hlavní patří platné pojištění odpovědnosti, povinná helma pro mladší 18 let, zákaz jízdy pod vlivem alkoholu a drog nebo pravidlo omezené rychlosti a automatické spoluodpovědnosti v případě kolize na sjezdové trati, kdy nelze jednoznačně určit viníka. 

V Itálii platí od 1. ledna 2022 na základě schválené legislativy nová pravidla pro uživatele sjezdovek a lyžařských tratí. Níže přinášíme výčet těch nejdůležitějších pravidel.

Pojištění odpovědnosti
Každý uživatel sjezdovky musí mít uzavřené platné pojištění odpovědnosti, které kryje odpovědnost za škody nebo úrazy způsobené třetím osobám. V ČR bývá toto pojištění zpravidla součástí pojištění domácnosti nebo jej lze sjednat jako doplněk stávajícího pojištění. Doporučujeme mít u sebe doklad v papírové nebo digitální podobě. Případně lze pojištění zakoupit společně při pořizování skipasu přímo v Itálii. V případě absence platného pojištění hrozí dotyčnému odebrání skipasu a sankce ve výši 100 až 150 eur.

Povinná přilba pro osoby mladší 18 let
Všichni uživatelé sjezdovek mladší 18 let mají povinnost používat ochranné přilby (dle platné homologace). Toto pravidlo platí také pro vyznavače snowboardu, sáněk nebo bobů a neplatí pro běžecké lyžování. Sankce se pohybuje od 100 do 150 eur.

Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu nebo drog
Platí přísný zákaz lyžování v podnapilém stavu v důsledku požití alkoholu nebo toxikologických látek. V případě kontroly a pozitivního testu hrozí dotyčnému pokuta až do výše 1000 eur popř. trestní stíhání.

Sdílená odpovědnost
V případě nehody jsou účastníci automaticky v postavení spoluviníků a nesou stejnou měrou odpovědnost za vzniklé škody, pokud se neprokáže opak a nebude možné jednoznačně určit viníka nehody. Případné materiální škody nebo újma na zdraví budou hrazeny právě z povinného pojištění odpovědnosti viz výše.

Omezení rychlosti a povinnost opatrné jízdy
Rychlost musí být zvláště mírná v úsecích s omezeným výhledem, v blízkosti budov nebo překážek, na křižovatkách, v místech rozdvojení trati, v případě mlhy nebo špatné viditelnosti nebo velkého množství lyžařů, v úzkých místech trati nebo v přítomnosti začátečníků.

Lyžaři se musí chovat tak, aby s přihlédnutím ke svým technickým dovednostem, vlastnostem sjezdovky a okolní situaci neohrozili vlastní bezpečnost a ani bezpečnost ostatních. Platí i pro běžecké lyžování.

Zákaz zastavení
Lyžaři nesmí zastavovat ve zúžených místech trati, za terénní nerovností a všude tam, kde není dostatečná viditelnost. Lyžaři, kteří zastaví, musí zabránit ohrožení ostatních uživatelů a přesunout se na okraj sjezdovky. To platí i v případě pádu či nehody, kdy je nutné se přesunout na okraj sjezdovky. Lyžař, který vjíždí na sjezdovku po zastavení nebo ji opouští, se musí ujistit, že tak může učinit, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní. Obdobné pravidlo platí také pro běžecké tratě.