česky  italiano 

rozšířené vyhledávání

o konzulátu

Vážené dámy a pánové, milí krajané, přátelé České republiky,

Využívám tuto formu, abych po Vás po svém příjezdu všechny pozdravil, stručně se představil a  nastínil představy o svém působení.

Jsem velmi potěšen, že moje pravděpodobně poslední diplomatická mise bude v pozici generálního konzula ČR právě v Miláně, v Itálii, v zemi, kterou mám velmi rád, ať již z pohledu historie a kultury, turistiky a samozřejmě opery, fotbalu a sportu obecně. A neopomenu gastronomii, nepotkal jsem zatím Čecha, který by nemiloval italskou kuchyni…

Během svého skoro již třicetiletého působení na Ministerstvu zahraničních věcí jsem několikráte zastával pozice vedoucího zastupitelského úřadu, pracoval jsem ve velkých mezinárodních organizacích jako je OSN, NATO nebo OBSE, ale získal jsem zkušenosti i v bilaterální diplomacii jako velvyslanec na Ukrajině v letech 2011-2016 anebo na poslední misi jako generální konzul ČR v kanadském Torontu v letech 2016-2020.

Dovolím si tedy říct, že všechny funkce i agendy, které má náš úřad zastávat, znám z vlastní předchozí praxe. Je však vždy na jednotlivci, jak k té které přistoupí. I přes krátkost času v nové pozici jsem získal dobrý pocit, že všechny příslušné konzulární služby i díky nasazení a častokráte osobní obětavosti mého zástupce a dvou kolegyň zvládáme na velmi dobré úrovni. K optimalizaci poskytování konzulárních služeb určitě přispěje i vytvoření centrálního konzulárního dispečinku v Praze, k jehož otevření dojde v blízké budoucnosti.

Slovo zkušeného cestovatele k tomuto tématu – je někdy až překvapivé, do jak složitých situací, častokrát hraničících s ohrožením, života, zdraví, majetku či dokonce svobody se naši spoluobčané tady na severu Itálie dostávají. My jsme nepřetržitě v pohotovosti pro pomoc v nouzi, ale stále panují mezi mnoha spoluobčany falešné iluze, co pro ně může Generální konzulát udělat. Takže si prosím při svých pobytech opatřete dobré informace, nepřeceňujte své síly v přírodě a  především neočekávejte, že při spáchání přestupku či porušení zákona Vás můžeme lehce dostat z potíží. Stát se konzulárním případem není pro nikoho příjemné, věřte mi!

Již během svého předchozího působení v Torontu jsem se přesvědčil, jak užitečná může být naše práce pro posilování ekonomicko-obchodní spolupráce, rozvoje kulturních a akademických kontaktů, pro posilování turistické atraktivity ČR a pro posilování dobré obecné prestiže naší země. Hodlám v těchto oblastech navázat na dobrou práci svého předchůdce. V tomto chci také úzce spolupracovat a vhodně slučovat myšlenky, prostředky a zdroje s dalšími institucemi ČR, které sídlí v budově konzulátu – České centrum, CzechTrade nebo Czechtourism. Úzká koordinace s Velvyslanectvím ČR v Římě je samozřejmostí, budeme se také jako doposud opírat o naše  honorární konzuly v Janově a Udine. Mám zájem rozšířit síť honorárních konzulátů v severní Itálii i o oblast Benátska.

Generální konzulát bude otevřený všem vašim podnětům, ať již ke zlepšení našich služeb nebo k iniciativám, které nám napomohou realizovat výše nastíněné cíle. Budeme rádi, pokud přispějeme k navazování kontaktů a spolupráce v různých oblastech na úrovni českých krajů s italskými regiony v severní Itálii anebo také na úrovni měst.

Jak na Ukrajině, tak v Kanadě jsem velmi těžil ze spolupráce s krajanskými sdruženími. Jejich láska k původní vlasti a ochota se angažovat nám pomáhaly ve všech výše uvedených oblastech. Těším se na osobní setkání a společné aktivity!

Ivan Počuch, generální konzul