english  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchodně-ekonomický úsek

Obchodně-ekonomický úsek (OEÚ) je součástí Velvyslanectví České republiky v Londýně. Naším prioritním úkolem je podpora českého exportu v Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku (UK) a prezentace ČR jako vhodného místa pro podnikání a investice.

Českým podnikatelským subjektům může OEÚ ZÚ Londýn poskytnout:

 • základní informace o ekonomickém a podnikatelském prostředí v UK
 • základní kontakty na potenciální obchodní partnery na základě specifikovaného zadání ze strany českého podniku
 • kontakty na představitele státní správy, obchodní komory, profesní asociace, regionální rozvojové agentury atd.
 • evidence poptávek po českém zboží, službách a spolupráci
 • evidence nabídek služeb britských firem pro české firmy
 • evidence nabídek zboží a služeb českých firem pro britské firmy
 • konzultace o obchodním a investičním prostředí v UK
 • pomoc při organizaci podnikatelských misí českých firem do UK
 • informace o mezinárodních veletrzích v UK
 • organizační podpora při účasti českých podniků na místním veletrhu

Požadavky kladené ze strany ZÚ Londýn na podnikatelské subjekty:

 • seriózní a profesionální jednání jak ve vztahu k ZÚ, tak k obchodním partnerům v UK tak, aby nedošlo k poškození pověsti Česka
 • přiměřenost a opodstatněnost žádostí o podporu vůči ZÚ Londýn
 • poskytnutí dostatečného množství informací o firmě, jejím profilu a záměrech
 • poskytnutí aktuálních informací ZÚ o již rozvinutých aktivitách podnikatelského subjektu v teritoriu
 • sdělení zpětně informace o výsledcích spolupráce ZÚ s firmou

ZÚ Londýn vzhledem k mezinárodním závazkům a dalším limitujícím omezením nemůže zejména:

 • jednat a vystupovat jménem firem
 • financovat aktivity firem
 • vykonávat překladatelské a tlumočnické služby

Rozsah poskytované podpory českým podnikatelským subjektům je vždy závislý na kapacitních možnostech ZÚ ČR v Londýně.

Kontaktní informace:

Michaela Chrtová - vedoucí OEÚ

Tamara Slate Glässner - aekonomická specialistka, analyst

Karel Bartosik - researcher

Embassy of the Czech Republic
26 Kensington Palace Gardens
London W8 4QY

tel: 020-7243-7900
fax: 020-7727-9654
e-mail: oeu.london@embassy.mzv.cz

 


Zahraniční kancelář CzechTrade nabízí mimo jiné tyto služby (některé služby mohou být zpoplatňovány detaily viz Katalog služeb Jednotné zahraniční sítě):

 • průzkum trhu
 • ověření zájmu o nabízený produkt až po navázání konkrétní obchodní spolupráce
 • asistenční služby v zahraničí, vč. služeb podle individuálního zadání (prezentace české firmy, informační podpora při vstupu firmy na trh apod.)

Zahraniční kancelář CzechTrade v Londýně            

Jiří Rak
Czech Trade
30 Kensington Palace Gardens
London W8 4QY
tel: +44 (0)207 7925 951
e-mail: london@czechtrade.cz

 


Zahraniční zastoupení CzechInvest v Londýně

Erik Bolebruch
CzechInvest
30 Kensington Palace Gardens
London W8 4QY

tel: +44 7785231520
e-mail: london@czechinvest.org

   

Specifické informace k britskému trhu poskytuje rovněž UK Trade & Investment Britského velvyslanectví v Praze.

British Embassy
UK Trade & Investment
Thunovska 14
118 00 Praha 1

tel: +420 257 402 700
fax: +420 257 402 296
e-mail: tradeinvest.pragc@fco.gov.uk

 


Česko-britská obchodní komora v Londýně (Czech British Chamber of Commerce in London)

Příležitosti k navázání obchodních kontaktů ve Spojeném království nabízí také Česko-britská obchodní komora v Londýně