english  česky 

rozšířené vyhledávání

BREXIT A EXPORT - INFORMACE O NOVÝCH OBCHODNÍCH PRAVIDLECH S VELKOU BRITÁNIÍ

Článek je pravidelně aktualizován, poslední aktualizace k 29. 3. 2023.

Spojené království se k 1. 1. 2021 stává třetí zemí. Mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím byla uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci, obchod se mezi oběma celky řídí novým režimem. Ve vzájemném obchodu nebudou zaváděna cla ani kvóty, nicméně je potřeba dodržovat celní, administrativní a další povinnosti na obou stranách.
 

Informace pro české firmy jsou zejména na www.brexitinfo.cz a stránky Ministerstva průmyslu a obchodu. Velvyslanectví ČR v Londýně níže uvádí shrnutí hlavních změn a odkazy zejména na britské pokyny, na které by se exportéři měli zaměřit.
 
Změny, které nastanou v rámci EU pro evropské i britské podniky, jsou dle jednotlivých konkrétních odvětví shrnuty do tzv. Readiness Notices, dostupných i v češtině.
 
Informace se vztahují na obchod s Velkou Británií (Anglie, Wales, Skotsko).
 
Obchod se Severním Irskem se řídí Protokolem o Severním Irsku a nadále se bude řídit pravidly EU (např. celní pravidla, pravidla značení), na nová pravidla je naopak potřeba se připravit, pokud zboží z EU poputuje přes Severní Irsko na ostrov Velká Británie, či zboží z Velké Británie bude transferováno přes Severní Irsko do EU. Podrobné informace na Placing manufactured goods on the market in Northern Ireland from 1 January 2021 - GOV.UK Dne 27. února 2023 byla uzavřena nová dohoda, tzv. Windsdorský rámec, mezi Velkou Británií a Evropskou unií upravující stávající Severoirský protokol. Více informací na stránkách EK.  

V případě podrobnějších dotazů k jednotlivým aspektům nového rámce obchodu se Spojeným královstvím je možné kontaktovat brexit hotline na Zelené lince Ministerstva průmyslu a obchodu, tel.: +420 800 133 331

V případě problémů či dotazů k předpisům na britské straně hranice pak obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Londýně na oeu.london@embassy.mzv.cz, či obchodní úsek britského velvyslanectví v Praze na tradeinvest.pragc@fcdo.gov.uk.

Autoři: kolektiv pracovníků Velvyslanectví ČR v Londýně 

Export zboží do UK

Obchod se službami

Cestování

Jak založit obchodní společnost v UK

Další aspekty