português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis rozvodu uskutečněného v Portugalsku do české matriky

O vyznačení záznamu o rozvodu uskutečněného v Portugalsku do české matriky lze požádat prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Lisabonu. K žádosti je třeba vždy doložit následující dokumenty:
 


- portugalský oddací list s poznámkou o rozvodu s úředně ověřeným překladem do jazyka českého (překlad a ověření matričního dokladu lze po předchozí domluvě a proti úhradě příslušného konzulárního poplatku zajistit na Velvyslanectví ČR Lisabonu)
- český oddací list vydaný Zvláštní matrikou v Brně (pokud se sňatek uskutečnil v Portugalsku) nebo vydaný českou oddávající matrikou (pokud se sňatek uskutečnil v Česku).

Další doklady:


A. Pokud se rozvod uskutečnil formou dohody manželů sepsané před matričním úřadem, je třeba doložit:
1)  osvědčení vydané notářem o dohodě podepsané manželi a advokáty v podobě veřejné listiny s úředním překladem do českého jazyka, případně dohodu manželů sepsanou před matričním úřadem v podobě veřejné listiny s úředním překladem do českého jazyka
2)  osvědčení o rozvodu dle čl. 39 vydané notářem/matrikou  - rovněž v podobě veřejné listiny s překladem do jazyka českého  (podle dosavadních zkušeností tento doklad portugalská matrika vydává i přímo v českém jazyce podle příslušných vzorů).


Nebo:


B. Pokud rozvod proběhl u soudu, je třeba doložit:
1)  pravomocné rozhodnutí soudu v podobě veřejné listiny s úředním překladem do českého jazyka
2) osvědčení o rozvodu dle čl. 39, které na žádost vydá soud vynášející rozvodový rozsudek pro použití v ČR, rovněž v podobě veřejné listiny s úředním překladem do českého jazyka.

 

Poplatek za podání žádosti o zápis matriční události (rozvodu manželství) do místně příslušné české matriky činí 200 Kč, poplatky za ověření kopií, evt. vyhotovení a ověření překladů cizojazyčných matričních či soudních dokumentů závisí na počtu stran dokumentu. Poplatky se hradí při podání žádosti, platební kartou (přednostně), evt. v hotovosti v EUR dle aktuálního konzulárního kurzu.