português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis uzavření manželství a vydání českého oddacího listu - manželství uzavřené v Portugalsku

Informace pro české občany, kteří žádají o zápis o uzavření manželství, k němu došlo v Portugalsku (případně jinde v cizině).

V případě, že český občan uzavřel sňatek v Portugalsku, může požádat o zápis uzavření manželství a o vystavení českého oddacího listu. Žádost lze podat osobně na Velvyslanectví ĆR v Lisabonu. Zastupitelský úřad žádost postupuje Zvláštní matrice v Brně Úřadu městské části Brno-střed, která doklad vydává. Vyřízení žádosti trvá zpravidla 3-4 měsíce.

K podání žádosti o zápis manželství a vystavení oddacího listu v případě sňatku uskutečněného v Portugalsku je třeba předložit :

  • vyplněnou Žádost o zápis uzavření manželství (PDF, 461 KB)
  • platný cestovní pas nebo občanský průkaz (včetně souhlasu s pořízením kopie cestovního dokladu) obou snoubenců;
  • portugalský oddací list (Assento de casamento), do 15. února 2019 opatřený apostilní doložkou (vydává Procuradoria Geral), s ověřeným překladem do českého jazyka, přičemž na oddací list vydaný po 16. únoru 2019 se již nevztahuje požadavek na ověření apostilní doložkou; pokud je oddací list vystaven na více jazyčném formuláři, doporučujeme potřebu jeho překladu do českého jazyka předem konzultovat s konzulárním oddělením zdejšího velvyslanectví;
  • rodný list českého občana (pozn.: manžel-cizinec rodný list nepředkládá);
  • státní občan ČR, který vstupuje do manželství jako rozvedený, předloží pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství; státní občan ČR, který vstupuje do manželství jako ovdovělý, předloží úmrtní list zemřelého manžela;
  • pokud si přejete zapsat příjmení manželky v mužském tvaru, je třeba podat Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru po uzavření manželství (DOCX, 28 KB)

Upozornění

Všechny doklady se předkládají v originálu nebo ověřené kopii.

Formuláře se podepisují prezenčně při podání žádosti.

O vyhotovení překladu portugalského oddacího listu (včetně případné apostily) a ověření překladu je možné požádat na zastupitelském úřadu před podání žádosti. Překlady cizozemských matričních dokumentů mohou být také vyhotoveny českým soudním překladatelem v ČR nebo některým z překladatelů v Portugalsku - v druhém případě je nutno požádat o ověření překladu na zastupitelském úřadě.

Poplatek za podání žádosti o zápis matriční události (sňatku) do Zvláštní matriky v Brně činí 200 Kč, poplatky za ověření kopií, evt. vyhotovení a ověření překladů cizojazyčných matričních dokumentů závisí na počtu stran dokumentu. Poplatky se hradí při podání žádosti, platební kartou (přednostně), evt. v hotovosti v EUR dle aktuálního konzulárního kurzu.