česky  español 

rozšířené vyhledávání

Matriční doklady

Pro vyřízení matričních dokladů je třeba se předem objednat emailem nebo telefonicky. 

Matriční události občanů ČR (narození, úmrtí, sňatek), ke kterým došlo v cizině, je třeba zapsat do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed. Zápis se provádí na základě žádosti. Žijete-li v Peru nebo Ekvádoru můžete žádost podat prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Limě, případně v ČR u matričního úřadu podle posledního českého trvalého bydliště. Z důvodu nutnosti ověření podpisu žadatele se žádost podává osobně.

Doporučujeme předkládat kromě originálních dokladů i kopie předložených dokladů (jako jsou např. doklady totožnosti, rodné listy, cizozemský oddací list s Apostille a ověřeným překladem do českého jazyka, popřípadě doklady o rozvodu uznané Nejvyšším soudem v Brně) a to z důvodu urychlení zpracování Vaší žádosti.

Matriční úkony také zpracovává honorární konzulát v Quito Ekvádor. 

přílohy

4 - Prohlášení Declaración 41 KB DOC (Word dokument) 12.8.2021

5 - Žádost o zápis narození 44 KB DOC (Word dokument) 1.9.2021

6 - Žádost o zápis uzavření maželství 186 KB PDF (Acrobat dokument) 1.9.2021

1 žádost OSO 60 KB DOC (Word dokument) 23.2.2022

2 dotazník OSO 50 KB DOC (Word dokument) 23.2.2022

Prohlášení dle paragrafu 32 393 KB PDF (Acrobat dokument) 24.3.2023