česky  español 

rozšířené vyhledávání

Konzulární poplatky

Položka
Árticulo

Název položky
Nombre del árticulo

Poplatek
Tarifa (CZK)

150a Ověření podpisu / Legalización firma 250
150e Apostille 300
151a Ověření fotokopie (1strana) / Legalización - copia (x pagina) 300
151b Ověření fotokopie pro zvláštní matriku v Brně (1 strana) / Legalización BRNO - copia (x copia) 150
151c Ověření správnosti překladu (1 strana) / Legalización traducción (x pagina) 300
151d Ověření správnosti překladu pro ZM Brno (1 strana) / Legalización traducción BRNO (x pagina) 150
153a Vystavení rodného / oddacího / úmrtního listu
Gestión de partita de nacim., matrimonio ó defunción
300
157 Vydání biometrického cestovního pasu ČR / Pasaporte biométrico checo con MRZ 1200
157a
(do 15 let)
Vydání biometrického cestovního pasu ČR pro osobu mladší 15 let
Pasaporte biométrico checo noc MRZ menores de 15 aňos
400
157b Vydání náhradního cestovního dokladu / Pasaporte de Emergencia (ETD EU) 400
156
 
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině / Gestión del Certificado de Solteria 500
159a Vydání osvědčení o státním občanství ČR / Gestión del Certificado de Ciudadania Checa 300
159b Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství ČR / Gestión del Certificado de Ciudadania 500
154 Změna příjmení / Cambio del apellido 1000
162c výpis z rejstříku trestů ČR / Gestión de antecedentes no penales checos 200
163 žádost o zápis narození / sňatku / úmrtí do zvláštní matriky Brno
Gestión de los RR.CC. en Brno
200