عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

V této sekci naleznete užitečné konzulární a vízové informace

V dubnu 2011 byla spuštěna webová prezentace Evropské komise věnovaná konzulární ochraně občanů EU. Stránky spravuje DG Justice. Odkaz na stránky

Upozornění pro cestovatele

atencao_1

Z důvodu dramatické eskalace celkové bezpečnostní situace v pásmu Gazy doporučuje Velvyslanectví ČR v Kuvajtu dbát zvýšené opatrnosti a vyhýbat se místům s vyšší koncentrací obyvatelstva. Před cestou MZV ČR doporučuje cestovatelům registrovat… více ►

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí ČR – lhůta pro uplatnění nároků vlastníků či jejich dědiců do 31.12.2023

info_1

Na webové stránce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) naleznete seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku více ►

ZÚ Kuvajt zastupuje slovenské občany v konzulárních záležitostech

info_1

ZÚ Kuvajt oznamuje, že na základě Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při poskytování konzulárních služeb a při mimořádných událostech v… více ►

Upozornění pro všechny cestovatele z České Republiky

atencao_1

ZÚ ČR v Kuvajtu upozorňuje na informaci od cizinecké policie na letišti v Kuvajtu, týkající se přestupu mezi jednotlivými terminály na mezinárodním letišti v Kuvajtu. více ►

Přestup kuvajtsko/irácké pozemní hranice

varovani_upozorneni

S platností od 10. května 2023 došlo ke změně přístupu kuvajtských pasových a vízových orgánů pro pozemní vstup českých občanů z Kuvajtu do Iráku. Výstup z Kuvajtu do Iráku je možný pouze na pozemním hraničním přechodu Abdali. Kuvajtské orgány… více ►

Evropský systém pro cestovní povolení a informace (ETIAS)

info_1

V souvislosti s implementací systému ETIAS (Evropský systém pro cestovní povolení a informace) evidují členské státy EU zvýšený zájem ze strany veřejnosti o detailnější informace k jeho spuštění, nyní plánovaného na rok 2024. Současně však… více ►

Volby prezidenta republiky - leden 2023

volby

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 13. ledna a sobotu 14. ledna 2023. Případné druhé kolo volby by proběhlo v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023. Volit… více ►

COVID19- aktuální podmínky cestování do Kataru a návratu do ČR

covid_letadlo

Ministerstvo veřejného zdraví Kataru apeluje na všechny cestující, aby si před každou cestou zjistili aktuální vstupní podmínky u katarských úřadů, neboť ty jediné jsou oprávněny poskytovat relevantní informace. Tyto informace se vlivem… více ►

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Kuvajtu a návratu do ČR

covid_letadlo

Vstup na území Kuvajtu: Obecně lze konstatovat, že Kuvajt se plně vrátil do před covidových časů viz. níže. Dne 1. května 2022 byly zrušeny veškeré zdravotní covidové protokoly a veškerá proticovidová opatření a přešlo se na zcela běžný… více ►

Aktuální podmínky pro cestování do Kuvajtu a Kataru

varovani_upozorneni

Pro cestování a vstup do Kuvajtu a Kataru v současnosti platí poměrně přísné podmínky, které až na výjimečné případy znemožňují návštěvu těchto zemí. Až na bezodkladné případy proto doporučujeme plánované cesty do těchto teritorií odložit na… více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – výsledky losování jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic

Na 179. jednání Státní volební komise, které se uskutečnilo 24. srpna 2021, bylo provedeno losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České… více ►

Katar – obnovení vízové agendy v plném rozsahu

visa

Od 2. srpna 2021 byl stát Katar zařazen českým MZd do seznamu zemí s nízkým výskytem onemocnění Covid-19 – tzv. zelených zemí. Z výše uvedeného důvodu se vízová agenda zastupitelského úřadu v Kuvajtu obnovuje pro všechny žadatele z Kataru… více ►

Kuvajt - aktuální upozornění na nové podmínky vstupu všech osob, platné od 1. srpna 2021

info_1

S platností od 1. srpna 2021 vydalo kuvajtské Ministerstvo zdravotnictví nové podmínky platné pro vstup cizinců do země, které ruší veškerá předchozí nařízení. více ►

Katar aktuální upozornění na nové podmínky vstupu všech osob, platné od 13. července 2021

Česká republika je v Kataru vedena mezi zeměmi s nízkým rizikem (zelená země), a tudíž je od 13. července t.r. pro občany ČR možné obdržet turistická víza na letišti v katarském Dauhá. více ►

Aktuální upozornění na nové podmínky vstupu všech cestujících do Kuvajtu, platné od 11. května 2021

varovani_upozorneni

Domácí karanténa v délce 14 dnů je umožněna pro všechny osoby, které mohou vstoupit do Kuvajtu (kuvajtští občané a jejich rodinní příslušníci, osoby které jsou v režimu "zájem kuvajtského státu" a diplomaté) nicméně pro níže uvedené kategorie… více ►

Katar aktuální upozornění na nové podmínky vstupu všech osob, platné od 25. dubna 2021

info_1

Od 25. dubna 2021 je vyžadován pro vstup do Kataru negativní PCR test ne starší než 72 hodin. více ►

Zveme všechny bývalé zahraniční studenty českých vysokých škol!

zapis_ilustrativni

Dům zahraniční spolupráce (DZS) organizuje svůj první online Alumni Networking Event spojující všechny zahraniční studenty, kteří studovali na českých vysokých školách. více ►

Podmínky pro návrat do ČR a cestování z ČR

atencao_1

„Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu korona viru na území České republiky nouzový… více ►

Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technické prohlídky v EU

info_1

ZÚ Kuvajt informuje o přijetí nařízení EU, které prodlužuje platnost řidičských a profesních průkazů či technické prohlídky vozidel v rámci EU o 10 měsíců. více ►

Aktuální upozornění na nové podmínky vstupu všech cestujících do Kuvajtu, platné od 24. února 2021

atencao_1

S platností od 24. února 2021 je prodloužen zákaz vstup všech cizinců do země leteckou přepravou (jde prakticky o prodloužení stavu od 7. února 2021). Výjimku tvoří rodinní příslušníci kuvajtských občanů, diplomaté a jejich rodinní příslušníci a… více ►

Aktuální upozornění na nové telefonní číslo call centra Ministerstva zahraničních věcí ČR

telefon

Od 17. února 2021 byl ukončen provoz call centra MZV ČR na lince 224183200 a toto číslo je dále neaktivní. Nové číslo pro volání je +420 222 264 222, poskytuje základní odkazy a informace o cestách do okolních států. více ►

Aktuální podmínky pro cestování do Kuvajtu a Kataru

info_1

Pro cestování a vstup do Kuvajtu a Kataru v současnosti platí poměrně přísné podmínky, které až na výjimečné případy znemožňují návštěvu těchto zemí. Až na neodkladné případy proto doporučujeme plánované cesty do těchto teritorií odložit na… více ►

Povinné adaptačně integrační kurzy pro cizince v České republice

Od 1. ledna 2021 existuje povinnost cizinců absolvovat adaptačně-integrační kurz blíže viz web MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx. více ►

POZOR! Zákaz vstupu cizinců do ČR od 30. 1. 2021!

varovani_upozorneni

S platností od 31. ledna 2021 je vstup cizinců do České republiky kromě nezbytně nutných důvodů zakázán. Vstup do země z jiných, než nezbytně nutných důvodů, vychází z Rozhodnutí vlády České republiky o přijetí krizových opatření (https://www… více ►

Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizuje ochranné opatření upravující vstup do ČR

info_1

Aktualizace opatření přináší pouze drobné dílčí změny. Podmínky vstupu do ČR se i nadále řídí zejména tím, zda vstupující osoba pobývala v zemi s nízkým rizikem, či naopak vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Pokud osoba vstupující na… více ►

Změna od 1.7.2020: potvrzení o absolvování testu na COVID-19

Cizinci, kteří pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným… více ►

ZÁSADNÍ ZMĚNA ÚČINNÁ OD 13. 7. 2020 - Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit bude v souladu s bodem I.6 v návaznosti na bod I.5 Ochranného opatření MZd požadováno předložení… více ►

Přijímání žádosti o víza a pobyty od 1. července 2020

Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12. června 2020 (č.j.: MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN) a rozhodnutí NMSPK sdělujeme, že s účinností ode dne 1. 7. 2020 byla částečně obnovena vízová agenda na ZÚ Kuvajt. více ►

Postupné obnovení vízové a pobytové činnosti MZV

info_1

Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí vlády České republiky zahájilo dne 11. května 2020 postupné obnovování vízové / pobytové činnosti, a to prozatím pro omezený typ účelů cesty a pouze na zastupitelských úřadech v těch zemích,… více ►

Upozornění na posunutí opětovného otevření konzulárního úseku

atencao_1

Z důvodu vyhlášení zákazu vycházení 24/7 ("total curfew") v období od 10. května do 30. května 2020 je opětovné otevření konzulárního úseku Zastupitelského úřadu ČR v Kuvajtu posunuto až do doby po zrušení zákazu vycházení, tj. od 31. května… více ►

Pozor - nová opatření v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 443 ohledně cestování z a do České republiky

atencao_1

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 443 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR s účinností od 27. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu, uvádíme níže hlavní změny a relevantní odkazy.… více ►

Nové výjimky z omezení cestovaní platné ke 30. březnu 2020 v ČR

info_1

Ministr vnitra České republiky vyhlásil výjimky z omezení cestování platné ke 30. březnu 2020 v ČR, které se vztahují na vstup či opuštění území České republiky. více ►

Novela vízového kodexu

visa_schengen_logo

Dnem 2. 2. 2020 vstupuje v účinnost novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. Budou rovněž aktualizovány v příslušných článcích. více ►

Změny v podmínkách vstupu cizinců do Kuvajtu

thumb

ZÚ Kuvajt by touto cestou chtěl upozornit české občany, kteří hodlají cestovat do Kuvajtu, že kuvajtský parlament v březnu 2019 schválil novou právní úpravu týkající se vstupu cizinců do země. více ►

Informace k doplňovacím volbám do Senátu Parlamentu ČR

volby

V souvislosti s doplňovacími volbami do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 se sídlem Praha 9, které se konají ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) si dovolujeme informovat, že dnem 21. března 2019 běží počátek lhůty, kdy… více ►

Novinka - zrušení exitového víza z Kataru

thumb_visa_02

Koncem října 2018 v Kataru vstoupilo v platnost opatření, které ruší povinnost cizích státních příslušníků dlouhodobě žijících v Kataru si obstarat výjezdní vízum při opuštění země. více ►

Oznámení vedoucího zastupitelského úřadu České republiky v Kuvajtu o volbách do Parlamentu České republiky

thumb

viz příloha více ►

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podzim 2017

thumb

Prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 2. 5. 2017, vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. více ►

Konzulární úsek

Konzulární úsek Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu má identické hodiny pro veřejnost, jako jsou úřední hodiny velvyslanectví, tedy: neděle až čtvrtek - od 9.00 do 12.00 hod. více ►

Bezvízový styk pro držitele diplomatických pasů od 29.7.2016

Od 29.7.2016 vstupuje v platnost částečná dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi Českou republikou a Státem Kuvajt pro držitele diplomatických pasů. Bezvízová dohoda byla podepsána v roce 2015 a legalizační a administrativní procesy ukončeny… více ►

Zahájení spolupráce s vízovým centrem VFS

thumb

Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu oznamuje pro informaci i českým občanům žijících v Kuvajtu, že dne 15.11.2015 oficiálně zahájilo spolupráci s vízovým centrem VFS, které od nynějška zpracovává žádosti o Schengenská víza České republiky.… více ►

Zahájení spolupráce s vízovým centrem VFS

thumb

Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu oznamuje pro informaci i českým občanům žijících v Kuvajtu, že dne 15.11.2015 oficiálně zahájilo spolupráci s vízovým centrem VFS, které od nynějška zpracovává žádosti o Schengenská víza České republiky.… více ►