Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Společné prohlášení o strategickém dialogu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
Foto: © MZV ČR / MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společné prohlášení o strategickém dialogu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

 

Ministr zahraničních věcí USA Blinken a ministr zahraničních věcí ČR Lipavský zveřejnili následující společné prohlášení:
 

Začátek textu:

Vlády České republiky a Spojených států společně vedly 2. května 2023 ve Washingtonu strategický dialog ČR – USA. Strategický dialog demonstruje sílu našich dvoustranných vztahů založených na společných hodnotách a na pevném odhodlání obou zemí jakožto partnerů a spojenců chránit mezinárodní řád založený na pravidlech a podporovat demokracii, občanskou společnost a lidská práva s cílem posílit naši bezpečnost a prosperitu.

Jedenáctému kolu strategického dialogu předcházelo setkání ministra zahraničních věcí Jana Lipavského s jeho americkým protějškem Antonym J. Blinkenem. Strategický dialog zahájil ministr zahraničních věcí Jan Lipavský společně s náměstkyní ministra zahraničních věcí USA Victorií Nuland.

Strategický dialog opětovně potvrdil, že naše bilaterální spolupráce sílí a rozšiřuje se v celé řadě oblastí. Česká republika a Spojené státy stojí pevně na straně Ukrajiny a ukrajinského lidu. Společně s našimi partnery podporujeme úsilí Ukrajiny a jejího lidu bránit svou zemi a svou demokracii proti ruské brutální agresi. Projednali jsme rovněž pomoc Ukrajině udržet její hospodářskou a finanční stabilitu a podpořit její obnovu, a to ve spolupráci s dalšími partnery a spojenci.

Společně s demokratickými spojenci a partnery musíme jednotně odolávat snahám autoritářských režimů přepsat mezinárodní pravidla. Rusko musí nést odpovědnost za své činy spáchané na Ukrajině. Budeme zároveň spolupracovat na omezení škodlivých aktivit Ruska po celém světě. Česká republika a Spojené státy vyzývají Rusko, aby zastavilo vojenskou ofenzívu, zcela stáhlo veškeré své síly z území Ukrajiny, Moldavska a Gruzie, a aby respektovalo mezinárodně uznávané hranice.

Jednota a solidarita NATO jsou naším životně důležitým zájmem. Podporujeme posilování alianční politiky odstrašení a obrany, zejména na východním křídle Aliance. Vítáme vstup Finska do NATO a plně podporujeme rychlé přistoupení Švédska. Podporujeme politiku otevřených dveří NATO. Vyhlížíme letošní summit NATO, který se bude konat ve Vilniusu. Zajistíme, aby NATO zůstalo jedinečným, zásadním a nenahraditelným transatlantickým fórem pro konzultace, koordinaci a společný postup ve všech záležitostech týkajících se naší kolektivní bezpečnosti. Oceňujeme prohlubování praktické spolupráce a strategické jednoty mezi EU a NATO.

Česká republika a Spojené státy potvrdily pokračování vzájemné koordinace k prosazování odpovědnosti a k využívání nástrojů finančních sankcí a kontroly vývozu k omezení schopnosti Ruska pokračovat v brutální a nevyprovokované invazi na Ukrajinu. Projednali jsme náš společný postup ve spolupráci se spojenci a partnery k pohnání Ruské federace a Lukašenkova režimu v Bělorusku k odpovědnosti za agresi Ruska proti Ukrajině a za účastenství Lukašenkova režimu na ní.

Česká republika a Spojené státy jednaly o energetické diverzifikaci a snížení závislosti na ruských zdrojích, omezení příjmů Ruska z prodeje ropy a o možnostech urychlení investic do obnovitelných zdrojů a jejich rozvoje společně s posílením spolupráce v oblasti jaderné energetiky. Pro dosažení společných klimatických cílů je zapotřebí významných investic do budování zelených ekonomik a průmyslových základen založených na čistých technologiích.

Česká republika a Spojené státy projednaly aktuální situaci a výzvy, které představuje Čínská lidová republika pro mezinárodní řád založený na pravidlech a pro naše sdílené zájmy, hodnoty a bezpečnost. Tváří v tvář těmto výzvám spolupracujeme s našimi partnery v indo-pacifickém regionu i za jeho hranicemi na uskutečnění společné vize svobodného a otevřeného Indo-Pacifiku, který je lépe propojený, prosperující, bezpečný a odolný. Potvrdili jsme si rovněž závazek k zachování míru a stability v Tchajwanském průlivu a k prohlubování podpory a spolupráce s demokratickými partnery v regionu včetně Tchaj-wanu. Znovu zdůrazňujeme, že transatlantická bezpečnost a bezpečnost v Indo-Pacifiku jsou nedělitelné.

V oblasti obchodu a investic Česká republika a Spojené státy znovu potvrdily závazek budovat kolektivní, dlouhodobé a odolné dodavatelské řetězce založené na mezinárodních partnerstvích, která jsou transparentní, diverzifikovaná, bezpečná a udržitelná. Budeme společně konzultovat své přístupy k zajištění ekonomické bezpečnosti s cílem zvýšit strategickou odolnost vůči donucovacím praktikám.

V oblasti kybernetické bezpečnosti a digitální politiky zástupci obou zemí jednali o dalších krocích, které zajistí, že digitální technologie posílí demokracii a dodržování lidských práv. Máme v úmyslu posilovat budování kapacit třetích zemí pro čelení kybernetickým hrozbám, včetně těch ze strany autoritářských států a jejich aktérů. Potvrdili jsme závazek ke spravedlivému a otevřenému digitálnímu obchodu a potřebu bránit se digitálnímu protekcionismu. Chceme dále spolupracovat v oblasti bezpečnosti dodavatelských řetězců informačních a komunikačních technologií a bezpečnosti sítí nové generace, včetně prosazování tzv. Pražských návrhů (Prague Proposals). Ransomware považujeme za vážnou a rostoucí hrozbu a jsme odhodláni pokračovat ve spolupráci v rámci Mezinárodní iniciativy pro boj proti ransomware (International Counter Ransomware Initiative).

Potvrdili jsme si význam Rady EU-USA pro obchod a technologie (EU-US Trade and Technology Council – TTC), která bude nadále hrát klíčovou roli při usnadňování transatlantického obchodu a sjednocování transatlantických přístupů ke kritickým a nastupujícím technologiím (např. umělá inteligence), které pro lidstvo představují obrovský potenciální užitek, ale zároveň přinášejí nová rizika, jež je třeba minimalizovat.

V souvislosti se strategickým dialogem vydaly Česká republika a Spojené státy společné prohlášení o svobodě médií (Media Freedom Statement). Svoboda sdělovacích prostředků a nezávislý fungující tisk jsou základem každé zdravé demokracie. Spojené státy a Česká republika jsou hrdé, že mohou spolupracovat na vytváření široké koalice přátel, partnerů a spojenců po celém světě, usilujících o posílení svobody sdělovacích prostředků.

Česká republika a Spojené státy vyjádřily silný zájem o další prohlubování svého strategického partnerství. Konkrétní aktivity v projednaných oblastech hodláme realizovat před příštím kolem strategického dialogu, který se bude konat v roce 2024 v Praze.

.