Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přehled povinně zveřejňovaných informací

 

Informace o Ministerstvu zahraničních věcí podle Vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

č. Název položky Obsah
1. Oficiální název Ministerstvo zahraničních věcí
2. Důvod a způsob založení Ministerstvo zahraničních věcí bylo zřízeno novelou zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů ČR.
Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy.
Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce.
3. Organizační struktura Organizační struktura MZV
4.1 Kontaktní poštovní adresa Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 101/5
118 00 Praha 1 - Hradčany
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Jak nás najdete
4.3 Úřední hodiny Archiv
Knihovna
Ověřování dokladů (superlegalizace)
Úřední hodiny zastupitelských úřadů ČR je třeba hledat na webových stránkách příslušného úřadu
4.4 Telefonní ústředna +420 224 181 111
4.5 Adresa internetové stránky http://mzv.gov.cz
4.6 Adresa e-podatelny epodatelna@mzv.gov.cz (podrobnosti)
4.7 Další elektronické adresy e-mailové adresy zastupitelských úřadů ČR lze získat v seznamu diplomatických misí
4.8 Datová schránka ID: e4xaaxh Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1, agenda MZV a zastupitelské úřady ČR v zahraničí
V souladu s § 6 odst.2 zákona č. 300/2008 Sb. je zřízena vedle hlavní datové schránky MZV též další datová schránka s názvem Bezpečnostní ředitelka (Ministerstvo zahraničních věcí) zpracovávající samostatnou agendu,
ID: 6c3ew5w Bezpečnostní ředitelka (Ministerstvo zahraničních věcí) zpracovávající samostatnou agendu.
5. Případné platby lze poukázat: Vzhledem k charakteru Ministerstva zahraničních věcí je třeba konzultovat každou platbu s příslušným útvarem ministerstva nebo příslušným zastupitelským úřadem ČR.
6. 45769851
7. DIČ CZ45769851
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Zprávy o zahraniční politice ČR
8.2 Rozpočet Rozpočet
9. Žádosti o informace

Informace veřejnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje Odbor komunikace:
tel. +420 2 2418 2867
Dotazy novinářů vyřizuje Odbor komunikace:
tel. +420 2 2418 2426
MZV HOTLINE KORONAVIRUS - tel. +420 224 183 200

10. Příjem stížností a dalších podání Stížnosti na práci ministerstva a zastupitelských úřadů přijímá generální inspekce.
e-mail:stiznosti@mzv.gov.cz
tel. +420 2 2418 1111
11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze využít v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a v souladu se správním řádem.
12. Formuláře Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Jak řešit typické situace v zahraničí
14.1 Nejdůležitější předpisy Legislativa
     
14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy v působnosti MZV

Mezinárodní smlouvy

     
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Úhrady za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Archivní služby se účtují podle přílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 645/2004 Sb.
Poštovné se řídí podle sazebníku České pošty
     
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
16.1 Vzory licenčních smluv  
16.2 Výhradní licence  
17.

Výroční zpráva
podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací
17.1 Sdělení k dotazům podle zákona č. 106/1999 Sb. Seznam sdělení

přílohy

Přehled povinně zveřejňovaných informací 78 kB pdf (Acrobat dokument) 4.4.2018

.