english  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace k Schengenskému informačnímu systému

Informace pro žadatele o Schengenském informačním systému (SIS) více ►

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí ČR

Lhůta k uplatnění nároku vlastníků či jejich dědiců uplyne dne 31.12.2023. více ►

Dohoda mezi ČR a SR o vzájemné pomoci při poskytovaní konzulárních služeb

Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při poskytování konzulárních služeb a při mimořádných událostech v třetích zemích více ►

Informace k systému ETIAS

thumb

Občané třetích zemí, kteří jsou při krátkodobých cestách (do 90ti dnů) do schengenského prostoru osvobozeni od vízové povinnosti budou do budoucna povinni opatřit si cestovní povolení v systému ETIAS. více ►

Upozornění: Hongkong - zákaz dovozu, užívání a vývozu produktů obsahujících CBD

Upozorňujeme, že od 1.2. 2023 je CBD v Hongkongu zařazeno na seznam nebezpečných drog a za jeho dovoz, vývoz a užívání hrozí trest odnětí svobody v trvání až 7 let a pokuta až 1 milión HKD. více ►

Adaptačně - integrační kurz - nová povinnost pro cizince od 1. 1. 2021

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Nový požadavek u žádostí o vízum za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit

Na základě požadavku bodu I.5 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. června 2020, resp. § 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců jsou žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem… více ►