english  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce Generálního konzulátu České republiky v Hongkongu jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

Číslo jednací

Jméno, příjmení

 Vyvěšeno

   Svěšeno

               

 

 

OAM-87818-17/ZM-2023 - Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí

   MORALES Jay-An

 11.04.2024

   27.04.2024

                                                       

 

 

 

OAM-749-10/ZM-2024 - Výzva k odstranění vad podání

   VENTINILLA Ramil

 11.04.2024

  27.04.2024