english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: M.Vágner
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návrh státního rozpočtu Hongkongu hledá východiska z globálního hospodářského zpomalení

Dne 27. února 2019 ministr financí Paul Chan představil návrh rozpočtu pro finanční rok 2019 – 2020. Hlavními cíli rozpočtu je podpořit firmy, zajistit pracovní místa, stabilizovat hospodářství a posílit životní podmínky obyvatel. Podstatnou část rozpočtu tvoří investice do budoucna a zvláštní pozornost byla věnována rozvoji zdravotnictví, malých a středních firem, inovací a technologií, sociální péče a vzdělání.

Rozpočtové a hospodářské výsledky v roce 2018 a ekonomický výhled

Po revizi rozpočtu pro finanční rok 2018 - 19 dosáhly příjmy výše 596,4 mld. hongkongských dolarů HKD / 1.712 mld. Kč a výdaje hodnoty 537,7 mld. HKD. Rozpočtový přebytek ve výši 58,7 mld. HKD byl o 57% nižší než v předchozím roce. Hospodářské výsledky v roce 2018 odrážely situaci na globálních trzích a k expanzi došlo zejména v prvním pololetí, zatímco druhá polovina roku byla ovlivněna obchodními spory mezi Čínou a USA. Hrubý domácí produkt vzrostl o 3%, export služeb o 4,9% a export zboží o 3,5%. Nezaměstnanost po celý rok zůstala na nízké úrovni 2,8% a inflace se zvýšila na 2,6%. Hongkongské hospodářství, jako malá a velmi otevřená ekonomika, bude v roce 2019 výrazně ovlivněno situací na mezinárodních trzích. Předpověď hospodářského růstu je v intervalu 2 – 3% a inflace se bude držet na úrovni 2,5%. Střednědobý výhled na roky 2020 – 23 hovoří o průměrném hospodářském růstu 3% a inflaci na úrovni 2,5%. To vše za předpokladu, že nenastane šokový vývoj.

Návrh státního rozpočtu pro finanční rok 2019 – 20 a hlavní rozvojové iniciativy

Návrh rozpočtu přepokládá přebytek ve výši 16,8 mld. HKD a fiskální rezervy vzrostou na konci finančního roku na 1.178,4 mld. HKD, což reprezentuje ekvivalent vládních výdajů na 23 měsíců. Příjmy budou činit 626,1 mld. HKD a výdaje 607,8 mld. HKD. Rozvojové iniciativy v hodnotě zhruba 150 mld. HKD zahrnují tato stěžejní opatření:

Ulehčit zátěž obyvatel a podpora firem,  zejména v podobě snížení daně ze mzdy a u firem ze zisku o 75% u základu do 20 tis. HKD nebo fond na podporu brandingu a domácího prodeje v hodnotě 1 mld. HKD.

Veřejná a soukromá bytová výstavba zajistí v příštích 5ti letech více než 200 tis. bytů.

Diverzifikace ekonomiky  se opírá o inovace a finanční služby. Budou vydány tzv. zelené dluhopisy a zavedeny zvláštní daňové režimy pro partnerství a pobídky pro firmy působící v pojišťovnictví a leasingu zámořských lodí; bude zahájeno vydávání licencí pro virtuální banky. Oblast inovací a technologií  považuje místní vláda za stěžejní pro budoucnost země a proto na ni vyčlenila celkem 44 mld. HKD na navýšení nadačního fondu k financování výzkumu, podporu výzkumu a vývoje na univerzitách, rozvoj technologického centra Cyberport podporujícího technologické firmy a start-upy nebo nebo „reindustrializaci“ vybraných oborů. Ve vědeckém parku budou vytvořeny dva nové klastry zaměřené na umělou inteligenci a robotiku a dále na zdravotnické technologie. Další finanční podporu získal kreativní průmysl, turistický ruch, profesní služby, stavební průmysl a mezinárodní doprava.

Iniciativa „město pro život“ se soustředí na zdravotnictví a rozvoj města vč. oblasti Smart City. Zahrnuje vytvoření stabilizačního fondu pro zdravotnictví, významnou akvizici zdravotnických zařízení, vytvoření institutu genomové medicíny a implementaci 10ti letého plánu rekonstrukce nemocnic vyhlášeného v roce 2016.

Iniciativa „péče o společnost a talenty“ podporuje zejména projekty v oblasti sociální péče. Např. 20 mld. HKD je určeno na nákup 60 nemovitostí a 130 zařízení pro sociální péči. 

Návrh rozpočtu na finanční rok 2019-20 jednoznačně ovlivnil vývoj na mezinárodních trzích v uplynulém roce. Pokles ekonomické výkonnosti v posledním čtvrtletí minulého roku doprovázený propadem exportu a s tím spojených služeb v důsledku obchodní války mezi Čínou a USA to jen dokreslují. Napříč politickým spektrem byl návrh rozpočtu kritizován, že obsahuje málo stimulů pro silnější oživení hospodářství nebo minimum pobídek pro malé a střední firmy, které jsou základem místní ekonomiky. Dokonce zazněl názor, že je málo ambiciózní a příliš konzervativní. Na obranu ministra financí je však nutno uvést, že se při přípravě nového rozpočtu musel pohybovat v mantinelech daných ekonomickou realitou a nepodléhat populistickým tendencím.

Milan Vágner, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Hongkongu