tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace matriční události - sňatek ve Vietnamu

Čeští občané mohou požádat o registraci sňatku uskutečněného v cizině a o vystavení českého oddacího listu prostřednictvím našeho velvyslanectví.

Příjem žádostí probíhá v úředních hodinách na základě sjednání schůzky prostřednictvím emailu hanoi.consulate@mzv.gov.czK podání žádosti je třeba osobní přítomnost obou manželů z důvodu ověření podpisů v žádosti o zápis uzavření manželství. Zastupitelský úřad žádost postupuje Zvláštní matrice v Brně. Vyřízení žádosti trvá přibližně 2-3 měsíce.

K podání žádosti o vystavení oddacího listu v případě sňatku uskutečněného ve Vietnamu je třeba předložit:

  • - vyplněný formulář Zápis o uzavření manželství (Žádost o uzavření manželství - formulář (PDF, 451 KB))
  • - doklad o českém státním občanství manželů - platný český cestovní pas, občanský průkaz nebo osvědčení o státním občanství ČR (manžel-cizinec předkládá pouze kopii dokladu totožnosti)
  • - vyplněný formulář Prohlášení k občanství (manžel-cizinec nepředkládá)
  • - vietnamský oddací list (originál či úředně ověřená kopie) s úředním překladem do českého jazyka (překlad musí být vyhotoven českým soudním překladatelem)
  • - české rodné listy manželů (manžel-cizinec nepředkládá)
  • - státní občan ČR, který vstupuje do manželství jako rozvedený, dále předloží pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství; státní občan ČR, který vstupuje do manželství jako ovdovělý, předloží úmrtní list bývalého manžela
  • - případně žádost o zápis příjmení ženy po uzavření manželství v mužském tvaru Příloha 5A_Zápis příjmení v mužském tvaru (PDF, 127 KB))
  • - poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti ve VND dle aktuálního kurzu (položka 163)

přílohy

form_prohlaseni_obcanstvi 24 KB PDF (Acrobat dokument) 26.11.2012