česky  français 

rozšířené vyhledávání

Zvláštní seznam voličů

Voliči jsou zapsáni buď ve stálých seznamech voličů, nebo ve zvláštních seznamech voličů.

Stálý seznam voličů vede obecní úřad na území ČR pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Zvláštní seznam voličů (dále jen "ZSV") vede zastupitelský úřad ČR v zahraničí pro voliče, kteří mají v jeho územním obvodu bydliště.

Volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

Do ZSV může být zapsán i občan, který je v ČR přihlášen k trvalému pobytu. Zápis do ZSV nemá na existenci trvalého pobytu vliv. Volič zapsaný do ZSV je však následně automaticky vyškrtnut na území ČR ze stálého seznamu voličů.

ZSV je trvalé povahy a nevytváří se pro další volby znovu. Pokud jste tedy byli zapsáni do ZSV, je tento zápis platný do té doby, než sami požádáte o vyškrtnutí

 

Jak se zapsat do ZSV?

  1. vyplnit Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 31 KB)
  2. předložit platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz, případně osvědčení/listina o státním občanství ČR 
    POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu"!
  3. doklad potvrzující bydliště (např. nájemní smlouva) či pracovní smlouvu v Senegalu, Gambii nebo Guineji.