česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Dakaru v Senegalu podle § 16 písmena d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
o z n a m u j e :

1.

Volba prezidenta republiky se uskuteční

dne 13. 1. 2023 od 12:00 do 22:00 hodin a

dne 14. 1. 2023 od   8:00 do 12:00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční

dne 27. 1. 2023 od 12:00 do 22:00 hodin a

dne 28. 1. 2023 od   8:00 do 12:00hodin.

 2.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 98 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Dakaru na adrese: 

Angle rue Maunoury et rue Le Blanc, Dakar - Plateau

pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 98, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Senegal, Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Mali.

3.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem.

4.

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 4. prosince 2022.

5.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

6.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§41, odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).

7.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

V  Dakaru dne 29. 11. 2022                                                                       

                                                                  Marek Skolil      

                                                    vedoucí zastupitelského úřadu