english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: shutterstock

Stáže na Generálním konzulátu ČR v New Yorku

GK New York přijímá stážisty a stážistky (dále jen "stážista") na neplacené stáže v době trvání 1-3 měsíce, kteří dostanou příležitost se seznámit s prací a agendami ZÚ.
 

Účel stáže: Stáž umožní stážistovi podílet se na plnění konkrétních úkolů, seznámit se blíže s posláním, úkoly a diplomacie a práce na zastupitelském úřadu, a to zejména zejména na ekonomickém a konzulárním úseku ZÚ. Může se jednat např. o přípravu a realizace návštěv z ČR v USA, přípravu operativních a rešeršních podkladů, podporu aktivit veřejné diplomacie, účast na jednáních, seminářích a konferencích a vypracovávání zápisů atd.

Kdo může na stáž: student české či zahraničních VŠ nebo max. 1 rok od ukončení studia. Podmínkou je občanství ČR a znalost českého a anglického jazyka.

Trvání stáže: 1-3 měsíce v období leden - červen a září - listopad.  ZÚ akceptuje pouze stáže prezenční, nikoliv distanční.

Doba schválení stáže: cca 2 měsíce. Poté, co ZÚ odsouhlasí stáž a obdrží od stážisty všechny potřebné dokumenty, zasílá ZÚ návrh stáže na MZV, což trvá cca 2 měsíce. Po schválení stáže pomůže MZV stážistovi zařídit vízum A2 s Velvyslanectvím USA v Praze. Je proto třeba plánovat stáž včas, minimálně 3 měsíce předem.

Podmínky stáže: stáže na MZV i na všech ZÚ jsou neplacené, tj. i na GK New York. Stážista si sám hradí úhradu cestovních nákladů, včetně sjednání zdravotního a úrazového pojištění po dobu stáže, a ubytování v souvislosti se stáží zajišťuje sám. GK New York doporučuje projednat možnost finančního příspěvku na stáž ze strany vysílající VŠ.

 

Potřebné dokument:

1.      žádost o stáž (je třeba uvést přesné datum stáže)

2.      kopii dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu)

3.      souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti

4.      výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší než 3 měsíce),

5.      vyplněné a podepsané prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti

6.      potvrzení o studiu nebo o jeho absolvování

7.      motivační dopis

8.      strukturovaný životopis,

9.      kopii osvědčení fyzické osoby pro stupeň prověření „D“, „T“ nebo „PT“ (je-li žadatel jeho držitelem.)

Formuláře jsou uvedeny v příloze.

Prosíme zájemce o stáž, aby v případě zájmu s předstihem alespoň 3 měsíců kontaktovali GK New York na  newyork@mzv.gov.cz.

 

přílohy

Souhlas s pořizením kopie dokladu totožnosti 40 KB DOC (Word dokument) 17.1.2024

Žádost o stáž 86 KB DOC (Word dokument) 17.1.2024

Prohlášení o souhlasu k zařazení do evidence kontaktů 39 KB DOC (Word dokument) 17.1.2024

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 28 KB DOC (Word dokument) 17.1.2024