english  česky 

rozšířené vyhledávání

Zpracování a ochrana osobních údajů


Zpracování a ochrana osobních údajů na MZV ČR.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR při plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů.

Jeho povinnosti jsou stanoveny zejména v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a zákonu o zpracování osobních údajů.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zpracovani_a_ochrana_osobnich_udaju/index.html