english  česky 

rozšířené vyhledávání

Historie 1. československého konzulátu na území USA

Dne 26. září 1918 byla ustavena prozatimní československá vláda. Prezidentem, předsedou vlády a ministrem financí byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk, ministrem zahraničních věcí a vnitra byl ustanoven Edvard Beneš, ministrem války Miroslav Rastislav Štefánik.

Tomas Garrigue Masaryk

Na jednom z prvních svých zasedání se tato exilová vláda rozhodla ustanovit u všech vlád spojeneckých zemí své zástupce. Tuto skutečnost notifikoval Edvard Beneš dne 14. října 1918 francouzskému ministerstvu zahraničních věcí a vyslancům dohodových mocností se sídlem v Paříži. Zároveň s nótou zaslal Beneš spojeneckým vládám zvláštní přípisy o pověření československých diplomatických zástupců u vlád v Paříži, Londýně, Římě a Washingtonu. U vlády Spojených států amerických byl funkcí československého vyslance pověřen pan Karel Pergler, chargé d'affaires na československé legaci ve Washingtonu.

O dva dny později, 16. října 1918, napsal prezident Tomáš Garrigue Masaryk dopis svému příteli Františku Kopeckému, jímž jej fakticky pověřil přípravou zahájení činnosti československého konzulátu v New Yorku. Tento soukromý dopis Masaryk odeslal ještě ze Spojených států amerických, neboť do Evropy odjel až 20. listopadu 1918.

Prvním zastupitelským úřadem bylo československé vyslanectví v Paříži, které oficiálně zahájilo svou činnost 19. října 1918. V Římě byl diplomatickým zástupcem od 16. října 1918 ustaven Lev Borský a samotný úřad tam zahájil činnost až v období mezi 5. a 18. listopadem 1918.

Z historického porovnání dat zahájení činnosti československých zastupitelských úřadů vyplývá, že generální konzulát v New Yorku byl prvním zřízeným československým konzulátem. Jako datum zahájení jeho činnosti je uváděn 30. říjen nebo 1. listopad 1918.

Prvním československým konzulem v New Yorku se stal František Kopecký. Za I. světové války například řídil z New Yorku vojenskou akci pro československou armádu. Exequatur (tj. uznání jako vedoucího československého konzulárního úřadu v New Yorku) mu americká strana udělila poměrně pozdě, a to až po roce - dne 14. listopadu 1919.

Po únorových událostech v roce 1948 byl generální konzulát ČSR v New Yorku uzavřen. Znovu byl konzulát otevřen byl už jako účad samostatné České republiky po téměř padesáti letech v roce 1997. Prvním generálním konzulem v novém úřadě se stal Petr Gandalovič. Dne 25. července 2002 jej nahradil Aleš Pospíšil, od srpna 2006 Halka Kaiserová, od září 2008 Eliška Žigová a od září 2012 Martin Dvořák. Od září 2017 do 30. června 2021 byl ve funkci generálního konzula pan Miroslav Rameš a od 2. srpna 2021 je ve funkci generálního konzula pan Arnošt Kareš.