english  česky 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzulové ČR v USA

Honorární konzulové České republiky  jsou honorárními zástupci, kteří reprezentují a propagují Českou republiku v zemích své působnosti. Jedná se o významné představitele místního politického, kulturního a obchodního života. Níže uvedené osoby byly ministrem zahraničních věcí České republiky jmenovány do funkce honorárního konzula/honorárního generálního konzula České republiky. 

Z administrativních důvodů bude Honorární konzulát ČR v Pittsburghu v době od 19. května 2021 do 2. června 2021 uzavřen.

V případě potřeby kontaktujte laskavě Generální konzulát ČR v New Yorku prostřednictvím e-mailu NewYork.Consulate@mzv.gov.cz nebo telefonicky na čísle 347-974-6608.

Děkujeme za pochopení.

 

Honorární konzulové České republiky v jurisdikci Generálního konzulátu ČR v New Yorku:

LUKES, Igor
Jurisdikce: Maine, Massachusetts, New Hampshire

Honorary Consulate General of the Czech Republic
adresa kanceláře: 154 Bay State Rd., room 101, Boston, MA 02215
Tel.: 781.249.2896
E-mail: lukes@bu.edu

MONTANARO, Alexander D.
Jurisdikce:
východní část státu Pensylvánie a státu Delaware
Honorary Consulate of the Czech Republic
540 Maison Place
Philadelphia, PA 19010
Tel.: 215.459.1240
E-mail: czhcphiladelphia@gmail.com

ZOUFALIK, Robin Robert
Jurisdikce: západní část státu Pennsylvania, Ohio

Mailing Address
Robin R Zoufalik
PO Box 100003
Pittsburgh, PA 15233
Tel.: 412-216-0207

Office Address
Office open by Appointment Only!
Honorary Consulate of the Czech Republic
225 Boulevard of the Allies, Suite 400
Pittsburgh, PA 15212
Tel.: 412-216-0207
E-mail: czhonconsul.pgh@gmail.com

 

 

V případě potřeby můžete kontaktovat honorární konzuláty na výše uvedených adresách. Honorární konzuláty ovšem vykonávají pouze omezené konzulární funkce: 

  1. Pomoc českým občanům v nouzi
  2. Vydávání NCD ve spolupráci s GK New York
  3. Informování občanů o webových stránkách GK New York, kde jsou k nalezení veškeré informace    www.mzv.cz/newyork
  4. Legalizační úkony (ověřování podpisů, kopií dokladů)
  5. Prezentace České republiky
  6. Osobní, případně telefonní konzultace
  7. Podpora akcí České republiky v jurisdikci HK