english  česky 

rozšířené vyhledávání

LIBRI PROHIBITI - knihovna československého exilu

Knihovna Libri prohibiti vznikla v říjnu 1990 z potřeby soustředit "zakázané knihy", tj. produkci exilových a samizdatových vydavatelů. Představuje v ČR ojedinělou sbírku , která dnes obsahuje asi 19.000 knihovních jednotek a na 1.600 titulů periodik.

Knihovna Libri prohibiti vznikla v říjnu 1990 z potřeby soustředit "zakázané knihy", tj. produkci exilových a samizdatových vydavatelů. Představuje v ČR ojedinělou sbírku , která dnes obsahuje asi 19.000 knihovních jednotek a na 1.600 titulů periodik. Jejím cílem je shromaždovat a zpřístupňovat širší veřejnosti co nejúplnější a nejkvalitnější sbírku knih, časopisů a dalších materiálů, které byly vytvořeny českým exilem, i veškerou dostupnou produkci domácí opozice. V souvislosti s její činností vyšla od roku 1995 řada úspěšných a důležitých publikací.

Vyzýváme Vás, abyste do knihovny zaslali zpravodaje a publikace krajanských spolků. Knihovna stále hledá stará čísla novin a časopisů, které vydávali Češi a Slováci mimo Československo, včetně válečných a předválečných. Důležité jsou i různé věstníky,oběžníky a bulletiny (farní, klubové, spolkové) a také knihy, brožury, a písemná dokumentace. Publikace, které si přejete věnovat, zasílejte prosím na následující adresu knihovny. Knihovna ráda uhradí poštovné, jakékoliv finanční dary jsou vítány.


Libri prohibiti
Senovážné náměstí 2
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tel./ Fax: +420 224 225 971

E-mail: libpro@iol.cz

Seznam hledaných knih lze nalézt na internetové adrese knihovny libpro.cts.cuni.cz