english  česky 

rozšířené vyhledávání

Zákon č. 170/2002 Sb.

 České válečné veterány odměňuje Česká republika různými výhodami. Existují například pečovatelské domovy, kde tito lidé a jejich životní partneři mohou trvale nebo dočasně bydlet a stravovat se. Veterán si platí jen část nákladů na pobyt v pečovatelském domě, větší čast každému platí Ministe

České válečné veterány odměňuje Česká republika různými výhodami.

Existují například pečovatelské domovy, kde tito lidé a jejich životní partneři mohou trvale nebo dočasně bydlet a stravovat se. Veterán si platí jen část nákladů na pobyt v pečovatelském domě, větší čast každému platí Ministerstvo obrany České republiky.

Péči o válečné veterány upravuje zákon č. 170/2002 Sb. Účelem zákona je připomenout všem českým občanům ideály vlastenectví, cti a statečnosti tak, aby každý měl možnost morálně ocenit muže a ženy, kteří s nasazením vlastních životů bojovali za vlast a bránili hodnoty svobody a demokracie. Česká republika se přijetím tohoto zákona oficiálně přihlásila k péči o své válečné veterány a o aktivní každoroční zabezpečování oslav dne 11. listopadu jako Dne veteránů.

Den veteránů je mezinárodně uznávaná akce, kterou vyhlásila Světová federace bývalých účastníků války. Připadá na datum, kdy v roce 1918 skončila první světová válka. V České republice oslavy každoročně zajišťuje Ministerstvo obrany.

Každý českým státem uznaný veterán, je držitelem tzv. Osvědčení válečného veterána. Na toto osvědčení má na základě písemné žádosti nárok každý občan České republiky, který jako příslušník československé, české nebo i jiné spojenecké armády konal službu v místě ozbrojeného konfliktu (nebo v mírové operaci podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je ČR členem,) a
a) pokud tato služba trvala nepřetržitě minimálně měsíc, nebo
b) pokud tato služba trvala po celou dobu ozbrojeného konfliktu, jestliže tento konflikt nebyl delší než 30 dnů, nebo
c) pokud v místě nasazení při výkonu služby utrpěl újmu na zdraví, nebo
d) pokud utrpěl újmu na zdraví v přímé souvislosti s výkonem služby, nebo
e) pokud vykonal mimořádně záslužný čin.

Za válečného veterána se považuje a o Osvědčení válečného veterána může požádat i ten občan České republiky, který byl účastníkem národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945, pokud má osvědčení podle § 1 odst. 1 písm. d), e) nebo f) zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů.

Osvědčení podepisuje osobně ministr obrany České republiky.