česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Výstava v polském Opole o roce 1968 v ČR a Polsku

opole_vystava

V polském Opole se 18. května uskutečnila další vernisáž polskojazyčné verze putovní výstavy Občanského sdružení PANT o dramatickém roku 1968 v Československu a Polsku. více ►

Projekty realizované v roce 2011: Budoucnost ropovodu Družba jako strategická výzva pro Českou a Polskou republiku

iips

Projekt realizovaný Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity tematicky navazoval na projekt Česko-polského fóra za rok 2010 (Česko-polská energetická spolupráce: prosazení společných zájmů v EU). Polským partnerem v tomto… více ►

Nabídka zapůjčení putovní výstavy "Sami – proti sobě?"

pant_putovni_vystava

Výstavu k zapůjčení nabízí občanské sdružení PANT. Výstava je součástí projektu Z periferie impéria do svobodné Evropy aneb proměny českých a polských vztahů k Rusku v novodobých dějinách, který se uskutečnil v roce 2011 a byl kofinancován z… více ►

Projekty realizované v roce 2011: Z periferie impéria do svobodné Evropy aneb proměny českých a polských vztahů k Rusku v novodobých dějinách

pant_projekt_workshop

Realizátorem projektu bylo Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Institutem národní paměti (IPN) ve Varšavě. více ►

Projekty realizované v roce 2011: Filmová přehlídka KINO NA HRANICI

kino_na_hranici_2011

Filmová přehlídky Kino na hranici (Kino na granicy) byl projekt občanského sdružení EducationTalentCulture z oblasti kultury a přeshraniční spolupráce, realizovaný na území Českého Těšína a polského Cieszyna. Hlavním partnerem bylo polské… více ►

Projekty realizované v roce 2011: Analýzy sociální reality česko-polského příhraničí po vstupu do Unie

su_fvp

Realizátory projektu byly Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a Uniwersytet Opolski, Institut socjologii v Opole. více ►

Projekty realizované v roce 2011: Hudba – most mezi národy 2011

vysinka

Projekt „Hudba – most mezi národy 2011“ volně navázal na spolupráci, kterou měla liberecká ZŠ Aloisina výšina (realizátor projektu) se školami v Porajowě a Jeřmankách v uplynulých 11 letech a především na projekt „Hudba – most mezi národy 2010“. více ►

Projekty realizované v roce 2011: Veduty slezských měst a staré mapy Slezska - Panoramy miast śląskich a mapy Śląska

veduty1

Cílem a záměrem projektu bylo prohloubit kontakty mezi česko-polskými kulturními institucemi a zvýšit povědomí o hraničících regionech, jež po staletí v minulosti byly součástí jednoho státního celku. více ►

Projekty realizované v roce 2011: Společně proti povodním

arnika2

Projekt byl zaměřen na společné hledání možností, jak snížit nebezpečí zejména bleskových povodní v oblastech, kde Česká republika sousedí s Polskem. Výstupy projektu přispěly k vyvolání diskuze a chápání problému ve spojitosti s přirozenými… více ►

Projekty realizované v roce 2011: Czech-polish historical and pedagogical journal 3, 4/2011

historical_journal

Základní ideou projektu bylo publikování výsledků XI. česko-polských historických a pedagogických dnů konaných v roce 2010 ve Wrocławi na téma Kulturní klima Dolního Slezska a českých zemí v průběhu 18.-20. století. více ►

Projekty realizované v roce 2011: Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století

slu_literatura3

Záměrem projektu byla reflexe minulosti obou národů (českého a polského) v současnosti, zejména otázka, jak je problematika reflektována v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století. Realizátorem byla Slezská univerzita v Opavě.… více ►

Projekty realizované v roce 2011: Karpatské česko-polské turistické trasy - setkávání českých a polských turistů na Zakarpatské Ukrajině

karpaty8

Jednalo se o pokračování úspěšného stejnojmenného projektu, který byl realizován v roce 2010. Záměrem druhé fáze projektu bylo dovybudovat v oblasti Zakarpatské Ukrajiny potenciál pro setkávání polských a českých turistů, kteří do této oblasti… více ►

Projekty realizované v roce 2011: Polské předsednictví v Radě EU 2011: očekávání z hlediska České republiky a možnosti spolupráce

europeum

Realizátorem projektu vztahujícího se k prioritním tématům polského předsednictví v EU byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. více ►

Projekty realizované v roce 2011: O zvycích a obřadech na Těšínském Slezsku

ducatus_teschinensis

Projekt realizovaný občanským sdružením Ducatus Teschinensis se obrátil do slezské historie. více ►

Projekty realizované v roce 2011: „Krkonoše - hory bez hranic, hory pro všechny“

krkonose_2

Díl čtvrtý bude věnován vzdělávací a populárně naučné akci pro novináře „Krkonoše - hory bez hranic, hory pro všechny“, která se uskutečnila ve dnech 13.-14.6.2011 v rámci projektu podpořeného dotací z Česko-polského fóra. více ►

Projekty realizované v roce 2011: Středověká opavská a opolská knížata v komparativní perspektivě

opavska_knizectvi

Dnešní díl seriálu se bude zabývat jedním ze tří projektů realizovaných v roce 2011 Slezskou univerzitou v Opavě. Jeho tematika je tentokrát historická. více ►

Projekty realizované v roce 2011: Sympozium "Evropská unie, euro a hospodářská krize": společné zájmy Česka a Polska v kontextu polského předsednictví v Radě EU

x2012_02_28

Druhý díl seriálu přináší informaci o projektu zabývajícím se aktuálním ekonomickým tématem. více ►

Projekty realizované v roce 2011: 1. Mezinárodní týden čtení dětem

cele_cesko_cte_detem

V následujících 16 dílech budou uveřejněny informace o projektech uskutečněných v rámci Česko-polského fóra v roce 2011. Dnes začínáme projektem nazvaným 1. Mezinárodní týden čtení dětem, jehož realizátorem byla obecně prospěšná společnost Celé… více ►

Budoucnost ropovodu Družba - strategická výzva pro Polsko a Českou republiku

iips_ostrava_1

Dne 16. února 2012 uspořádal Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě kulatý stůl na téma "Budoucnost ropovodu Družba - strategická výzva pro Polsko a Českou… více ►

Výstava o českém a polském roce 1968

pant_vystava6

Na porubském Gymnáziu Olgy Havlové se dne 22. listopadu 2011 konala slavnostní vernisáž a první veřejná prezentace putovní výstavy o dramatických událostech roku 1968 v Československu a Polsku „Sami – proti sobě?“. Akce proběhla za účasti… více ►

První Předchozí
1 2
Další Poslední